Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

Ontvangen op zaterdag 30 juli 2011

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. Angst is niet iets wat je hoeft te voelen. Als je Mij eerst je angsten kunt laten wegnemen door volkomen op Mij te vertrouwen, zul je vrij zijn.

O, hoe zijn Mijn kinderen de macht van het goddelijk Rijk vergeten, Mijn dochter! Als zij slechts gedurende één moment hun schild zouden kunnen neerleggen, zouden zij in staat zijn om duidelijk te zien dat gedeelten van Mijn goddelijk plan voor de mensheid zich ontvouwen. Dit schild, het schild van de menselijke intelligentie, aangestuurd door menselijke logica, die op haar beurt aangemaakt wordt door de vooruitgang die de mens door de wetenschap geboekt heeft, is niets dan wat hooi. Het lijkt betrouwbaar, maar is zonder inhoud. Toch meent de mens dat het bescherming biedt tegen de Waarheid, de waarheid van Gods goddelijke aanwezigheid.

Jullie schild, Mijn kinderen, dat Mij en Mijn Leer afschermt van jullie leven, zal jullie ondergang betekenen. Het zal jullie mettertijd geen bescherming bieden, en zal net als stro in een mum van tijd zo snel opbranden dat jullie weerloos zullen worden. Jullie naaktheid zal voor jullie het bedrog van Satan en al zijn loze beloftes van wereldse zekerheid, die niet echt bestaat, aan het licht brengen. De koppigheid van de mens om het bestaan van Mijn Eeuwige Vader aan te nemen, zal de oorzaak van zijn verbanning naar de duisternis zijn.

Wanneer jullie binnenkort aan de Hemel Mijn Licht, de vlammen van Mijn liefde, zien verschijnen, laat jullie niet twijfelen! Dat zal geen illusie zijn. Het zal de realiteit zijn, en jullie moeten je vernederen om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Wend jullie ogen niet af of krimp niet ineen van angst! Mijn aanwezigheid moet door jullie begroet worden als jullie laatste kans op redding. Ik Ben het, die komt om jullie in Mijn armen te hullen. Ik Ben het, jullie Redder, die nogmaals komt om jullie terug van de rand van de duisternis en wanhoop te halen. Ik heb jullie gezegd dat Ik jullie nooit in de steek zal laten. Ik zal jullie nooit aan Satans genade overleveren, want jullie behoren hem niet toe. Jullie behoren Mij en Mijn Eeuwige Vader, jullie Schepper, toe.

Wanneer jullie Mijn glorievuur aan de Hemel zien, wees dan blij! Eventuele twijfels die jullie ooit hadden over het bestaan van God de Vader, zullen verdwijnen. Om voordeel te halen uit de genaden die de Waarschuwing jullie ziel zullen bezorgen zodat jullie gered kunnen worden, moeten jullie in mijn ogen klein lijken en Mij vragen om jullie je zonden te vergeven. Mijn liefde zal jullie ziel dan overspoelen, en jullie zullen terug naar Mij en jullie rechtmatige thuis komen.

Weersta Mijn barmhartigheid uit arrogantie of door een intellectuele gedachtegang en jullie zullen verloren gaan!

Wacht nu met vreugde en enthousiasme op Mijn barmhartigheid, want jullie zullen dan weer ongeschonden worden! Jullie zullen herboren zijn.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie