Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

Ontvangen op donderdag 28 juli 2011

15.30 u

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Nu dat je Mijn Eeuwige Vader jouw uiteindelijke belofte gegeven hebt een slachtofferziel te worden om Mij te helpen zielen te redden, zal er aan jou nu extra bescherming geboden worden om te verhinderen dat de Bedrieger je afleidt.

De tijd voor heel veel gebed is nu aangebroken, kinderen, in deze laatste kans voor jullie om te helpen die zielen te redden, die de Waarschuwing niet zullen overleven. Sla a.u.b. acht op Mijn oproep om tijdens de maand augustus, de aangewezen maand voor de redding van zielen, intens te bidden voor die arme, verdwaalde zielen!

Zeg het overal voort aan gebedsgroepen om gedurende de hele maand Mijn instructie voor de dagelijkse Mis, de dagelijkse Eucharistie en het één dag per week vasten, op te volgen. Onderschat de kracht niet die jullie gebeden zullen hebben wanneer het om het redden van zielen gaat.

Begin met te bidden voor die leden van jullie eigen familie, die in zonde verkeren of die niet gelovig zijn. Hiertoe behoren ook goede vrienden en kennissen die Mijn onderrichtingen gewillig de rug toegekeerd hebben en die anderen onrecht aandoen. Zij hebben jullie gebeden nu nodig.

Nu is het de tijd voor stille bezinning aangezien de dag van de Waarschuwing dichterbij komt. Stil, ononderbroken gebed en toewijding zijn geboden en Ik beveel dat Mijn gewijde dienaren overal Mijn kinderen ertoe aanzetten te bidden voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden. Alleen gebed kan hen nu helpen, vooral het bidden van het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Verenig jullie in liefde voor Mij!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie