Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

Ontvangen op zondag 24 juli 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. Jullie, Mijn kinderen, moeten weten dat jullie toewijding zo’n groot vuur in Mijn Hart doet ontbranden, dat het voelt alsof het zal barsten van liefde voor jullie. De Hemel verheugt zich thans over de manier waarop jullie, Mijn geliefde kinderen, Mij met zo’n hartstocht en toewijding eren. Jullie weten in jullie ziel dat Ik het ben die spreekt. Dat Ik het ben die in jullie hart een dergelijk gevoel van liefde en tederheid teweegbrengt.

Ik heb een boodschap voor jullie allen, kinderen, die Mijn allerheiligste Woord op deze website volgen. Dit is hoe Ik in een moderne wereld moet communiceren. Deze en andere communicatiekanalen zullen gebruikt worden om ervoor te zorgen dat Mijn Woord gehoord en gevoeld wordt door alle gelovigen, niet-gelovigen en diegenen die Mij helemaal niet kennen.

Weet alstublieft dat elke inspanning, die jullie uit liefde voor Mij leveren, een impact zal hebben. Ik hoor eenieder van jullie. Ik ken de vreugde die Ik jullie ziel bezorgd heb. Ik juich de manier toe waarop jullie werk Mijn Woord verspreidt. Ik zal elk en ieder van jullie belonen met bijzondere genaden en gunsten. Vraag mij alstublieft om naar jullie gebeden te luisteren! Kom tot Mij! Ik zal jullie roep horen.

Het werk van de Nieuwe Wereldorde begint al in duigen te vallen. Dat ligt aan de gebeden – jullie gebeden. God de Eeuwige Vader zal diegenen vernietigen die ermee doorgaan om hun afschuwelijk complot - om de munteenheden in de wereld, evenals die politieke leiders waarvan zij zich proberen te ontdoen, omver te werpen - op te leggen. Zijn hand zal nu blijven uithalen om jullie te beschermen, kinderen.

Ik roep jullie allemaal op om alstublieft aan zoveel mogelijk invloedrijke stemmen, waaronder de media, over deze boodschappen te vertellen. Velen zullen jullie als aan waanvoorstellingen lijdend beschouwen wanneer jullie over deze boodschappen spreken. Heb geen angst, want de genaden die jullie bij het verrichten van dit werk zullen ontvangen, overtreffen ver de aanvankelijke verguizing die jullie zullen ondergaan.

Ga nu door, Mijn geliefde kinderen, met liefde en vreugde in jullie hart! Mijn Woord dient verwelkomd te worden. Eindelijk weten jullie dat Ik jullie vergezel zodat Ik de liefdesbanden kan versterken bij al Mijn volgelingen, voor wie Ik wens dat ze naar Mijn Heilig Hart toegroeien. Mijn Kostbaar Bloed dat zo gewillig voor ieder van jullie vergoten werd zodat jullie gered konden worden, bedekt jullie elke dag.

Jullie zijn Mijn geliefde strijdmacht, en samen zullen wij opstaan om al jullie broeders en zusters weer terug naar hun rechtmatige, glansrijke thuis te brengen.

Ik bemin en koester ieder van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit! Zeg elke dag, wanneer jullie tot Mij bidden, dit gebed op:

O mijn dierbare Jezus, sluit me in Uw armen
en laat mijn hoofd op Uw schouders rusten
zodat U mij, wanneer de tijd rijp is,
kunt optillen naar Uw glorieus Koninkrijk.
Laat Uw Kostbaar Bloed over mijn hart stromen
opdat wij eendrachtig verenigd kunnen worden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie