Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

Ontvangen op zaterdag 23 juli 2011
17.15 u
Tweede boodschap van God de Vader

Ik kom in de naam van Mijn geliefde, dierbare Zoon, Jezus Christus.

Mijn uitverkoren dochter, hoewel je aandacht voor de oproep van Mijn geliefde Zoon, om Hem te horen spreken, soms verslapt, ben je toch gestegen in Mijn ogen door het geschenk dat je Hem gegeven hebt. Jouw geschenk een offerziel te worden om miljoenen zielen te helpen redden, doet Hem wenen van vreugde en opluchting. Want elke dag, elke seconde en elke keer dat je ademhaalt, gaan er zoveel zielen aan het vuur van de hel verloren.

Mijn Zoon heeft nu je totale onderwerping nodig, Mijn dochter. Aarzel niet om elk van Zijn bevelen op te volgen! Jouw hart is niet alleen vol liefde en mededogen voor Mijn dierbare Zoon, maar ook voor al Mijn kinderen. Geraakt door de Heilige Geest zal je nu meteen liefde voelen voor vreemden in wie je Mijn Licht zult zien. Jij, Mijn dochter, hebt nu de genaden gekregen om in allen zowel de liefde als het kwaad te zien. Je zult bovendien in staat zijn om in arme, misleide zielen zonde te ontwaren.

Want dit werk heeft nu tot gevolg dat jij je met alle mogelijke bescherming moet omringen. Ik zal jou en je geliefden beschermen, Mijn dochter, want je zult nu nog feller door de Boze bestookt worden. Bid en vraag Mij nu elke dag om deze bescherming en de intensiteit van de vervolging zal je bespaard worden! Je moet Mij thans aanroepen om je te helpen deze boodschappen te verspreiden zodat de stem van Mijn Zoon gehoord en geëerd wordt op de manier zoals dat hoort.

Mijn boodschapper, Mijn dochter, je hebt nog maar weinig begrip van wat er van jou verlangd wordt. Er is een grens aan de informatie die je tegelijkertijd verschaft kan worden. Je zult nu door Mij bezield worden en je zult onder Mijn begeleiding de voorzegde profetieën vervullen, wanneer het Woord van Mijn Zoon net zoals het Heilig Evangelie aan de mensheid uitgedragen zal worden. Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt. Jij hebt deze taak gekregen en voor dit geschenk moet je, uit waardering voor dit glorieuze verzoek vanuit de Hemel, je hoofd buigen.

Mijn dochter, je zult op elke mogelijke manier bijgestaan worden, maar je moet te allen tijde Mijn Zoon gehoorzamen. Sta nu op, Mijn dochter, want de mens moet het waarschuwend Woord, dat Mijn Zoon meedeelt, horen zodat de zielen de kwellingen van de hel niet hoeven te ondergaan als zij, zonder eerst de kans te krijgen om tijdens de Waarschuwing door Mijn Zoon verlost te worden, in doodzonde zouden sterven.

Laat Mijn vrede je ziel nu overspoelen! Mijn Hart omgeeft elke stap die je zet. Heb nooit het gevoel dat je er alleen voor staat in dit werk, want je wordt elke minuut van de dag begeleid!

God de Vader

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie