Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

Ontvangen op dinsdag 19 juli 2011

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. Als gevolg daarvan zul je sterker worden, maar denk er alsjeblieft aan dat je je nog steeds te allen tijde op Mij moet focussen.

Mijn liefde voor al Mijn kinderen is zeer sterk en is heel anders dan de liefde waarover men in deze wereld losjes praat. Mijn kinderen voelen Mijn liefde wanneer zij de deur voor Mij openen als Ik aanklop. Wanneer Ik aan hun deur kom, hebben zij twee keuzes. Zij kunnen ofwel de deur openen en Mij binnenlaten, of zij kunnen Mij buitensluiten. Wanneer ze Mij toestaan hun ziel binnen te gaan, doordringt Mijn liefde hun wezen. Het is een liefde waarvan zij met verbazing zullen merken dat die zo intens is dat deze ervoor kan zorgen dat ze zich zwak voelen, of zo enorm vreugdevol dat ze er niet mee kunnen ophouden anderen hun goede nieuws te vertellen.

Mijn geliefde volgelingen die van Mij houden, weet dit. Door jullie liefde en toewijding tot Mij laat Ik jullie Mijn liefde uitstralen waardoor deze besmettelijk wordt en zich verspreidt om andere zielen te omhelzen. Zodra jullie Mij in jullie hart toelaten, zal Ik jullie vervullen met de genade van de Heilige Geest zodat jullie aan iedereen kunnen meedelen wat het is dat Ik jullie nu moet vertellen.

Eerst en vooral houd Ik van jullie met een diepe tederheid in Mijn Hart. Ten tweede zal Ik nu vanwege Mijn liefde het kwaad in de wereld uitroeien zodat Ik al Mijn kinderen terug naar de omhelzing van jullie altijd liefdevolle Schepper, God de Vader, kan brengen.

Alsjeblieft, niemand van jullie, Mijn toegewijde volgelingen, mag in jullie hart angst laten binnendringen omdat de Waarschuwing met de week dichterbij komt. Want zodra deze grootse daad van Mijn barmhartigheid plaatsvindt, zullen jullie je verheugen. Want Mijn geschenk aan jullie bestaat erin dat jullie dichter bij Mijn Heilig Hart zullen komen dan voorheen. Dat zal jullie zo sterk maken dat jullie zonder aarzelen zullen afstevenen op het Nieuw Paradijs op aarde, zo soepel zal de overgang zijn.

Mijn liefde is nu sterker dan ooit aangezien jullie, Mijn geliefde volgelingen, alles doen wat jullie kunnen om Mijn Woord te verspreiden. Benut wat voor middelen jullie maar kunnen om de mensen te vertellen zich op de Waarschuwing voor te bereiden! Jullie zijn moedig, Mijn kinderen, en jullie bezorgen Mijn bedroefd Hart, dat elke seconde ernaar smacht om al Mijn verdwaalde zielen te redden, vreugde en geluk.

Ik reken nu op jullie om, zo intens als jullie kunnen, te bidden voor de zondaars die de test die de Waarschuwing hun voorlegt, niet zullen doorstaan. Ga nu, Mijn sterke, liefdevolle strijdmacht! Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij. In jullie hart zullen jullie weten dat Ik het ben die spreekt en dat Ik het ben die nu op jullie deur klopt. Jullie moeten nu overal ter wereld op de deur van Mijn gewijde dienaren kloppen en ervoor zorgen dat ze Mijn heilig Woord lezen.

Jullie geliefde Redder en Verlosser

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie