Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken!

Ontvangen op zaterdag 18 oktober 2014

14.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft het hart bemachtigd van velen die in Mij geloven, door de gemakkelijke toegang die zij hem tot hun ziel verschaffen.

Satan verleidt zielen door de zinnen, alsook door de zonde van hoogmoed. Diegenen die menen dat hun verstand en hun kennis van het heilig Woord van God hun het recht geeft om anderen in Mijn Naam te veroordelen, beledigen Mij zeer. Vervuld van hoogmoed leidt hun narcisme ertoe dat zij geloven dat zij het recht hebben anderen te minachten en in Mijn Naam gif te spuien. Wees op jullie hoede voor diegenen die anderen vervloeken en vervolgens zeggen dat ze de Mijnen zijn, want zij spreken met een boze tong. Op de dag dat Ik kom, zullen deze zielen ineenkrimpen van angst en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht dat hen zal verblinden.

Vertrouw steevast op Mijn barmhartigheid, want Ik zal diegenen die voor Mijn aangezicht verschijnen met oprecht berouw in hun ziel voor alles wat ze zeiden, deden en uitvoerden dat Mij beledigde, altijd vergeven. Vrees evenwel Mijn gerechtigheid, want deze zal angstaanjagend zijn! Ik verontschuldig Mij daar niet voor. Weet dat de hoogmoedigen en de machtigen die Mij de zielen gekost hebben naar wie Ik hunker, door de verdorven invloed die zij op anderen uitoefenden, zullen lijden! Zij zullen beven van angst voor Mijn Troon, maar zij zullen toch nog met Mij discussiëren en hun slecht gedrag verdedigen, in de verkeerde veronderstelling dat Ik naar hen zal luisteren.

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken!  Gezegend zijn zij die hun leven leiden in liefde voor anderen en die Mijn onderrichtingen navolgen, zelfs als dat hun pijn berokkent. Ik zal de rechtvaardigen oprichten, maar de goddelozen die het Woord van God de rug toekeren, zal Ik verpletteren. Eenieder die anderen pijn berokkent, en dan vooral in Mijn Naam, zal op de Laatste Dag rekenschap aan Mij moeten afleggen.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie