Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Valse leraren en profeten

Ontvangen op zaterdag 25 december 2010

10.30 u

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen. Ik ben het Licht en de Redder die al degenen die in Mij geloven in het beloofde Paradijs zal brengen. Zij die, ondanks al Mijn onderrichtingen en de inspanningen van Mijn profeten, nog steeds weigeren om Mij te aanvaarden, zullen Mijn Vaders Koninkrijk niet betreden.

Diegenen onder jullie die de gave van de waarheid gekregen hebben door middel van de Schriften moeten nu de ogen openen en Mijn Leer en de profetieƫn, aan Mijn profeten gegeven, aannemen. Het moment is eindelijk nabij waarop Ik naar de aarde zal terugkeren om Mijn geliefde volgelingen op te eisen. Met Mijn hedendaagse profeten zal Ik jammer genoeg nog steeds afgewezen worden. Jullie moeten allemaal luisteren en Mijn boodschappen, die jullie uit barmhartigheid geschonken worden, lezen en het belang ervan begrijpen.

Mijn Leer is nooit veranderd

Jullie moeten niet vergeten dat Mijn onderrichtingen dezelfde zijn zoals ze van oudsher waren. Zij die in Mijn naam komen, moeten zorgvuldig in het oog gehouden worden. Als zij Mijn woord verkondigen zijn zij van het Licht. Wanneer jullie ondervinden dat Mijn onderrichtingen gewijzigd worden op een manier die jullie vreemd lijkt, loop er dan van weg. Deze betreurenswaardige mensen werden verleid door de Boze om Mijn onderrichtingen opzettelijk te verdraaien om jullie op een dwaalspoor te brengen en jullie te verwarren.

Elke leerstelling die niet afkomstig is uit de Heilige Schrift en die beweert de waarheid te verkondigen, is een leugen. Dit is een zonde tegenover Mij en is een ernstige aanval op Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Valse messias

Deze valse leraren zullen binnenkort beginnen met zichzelf bekend te maken over heel de wereld. Jullie zullen hen overal vinden, hun stem zo luid mogelijk verheffend. Op zoek naar aandacht. Sommigen zullen Mijn kinderen zodanig imponeren dat zelfs Mijn ware volgelingen zullen geloven dat zij bijzondere goddelijke krachten bezitten. Eén persoon in het bijzonder zal zich tot een zodanige hoogte verheffen dat de mensen verkeerdelijk zullen geloven dat hij de Messias is.

Het zal heel veel moed, oprechte vastberadenheid en sterkte vragen van Mijn kinderen om zich aan Mij vast te klemmen en Mij toe te laten hen door deze gevaarlijke jungle vol demonen te leiden. De demonen, die nu door Satan worden ontketend aangezien de laatste dagen zich beginnen te ontvouwen, zullen komen, vermomd als Mijn volgelingen en profeten. Zij spannen thans samen om zich te richten op Mijn ware zieners en profeten. Zij zullen proberen om hen te verleiden met een valse leer. Zij zullen de waarheid verdraaien om deze te schikken naar hun immorele wegen die, van buitenaf bekeken, moeilijk waar te nemen zullen zijn. Mijn godvruchtige volgelingen, gewijde dienaren en profeten zullen deze boosaardige mensen onmiddellijk herkennen. Zij zullen hun uitspraken pijnlijk en verontrustend vinden, maar wat ontzetting zal veroorzaken in hun hart is het feit dat zoveel Christenen voor hun charmante persoonlijkheid zullen vallen. Zij zullen zo overtuigend zijn dat velen de zeer sacrale dienaren, die hun leven gewijd hebben aan Mij en Mijn Eeuwige Vader, in hun verdorven valstrik zullen trekken.

Oproep aan de Christenen om stand te houden

Ik doe nu beroep op deze godvruchtige volgelingen van Mij, gezegend met de genaden van de Heilige Geest. Neem jullie wapen van geloof op en blijf sterk! Trotseer hen! Leer de mensen de waarheid door hen voortdurend te herinneren aan de waarheid welke is opgenomen in Mijn Vaders Boek – het Boek der Waarheid. Deze onderrichtingen zullen in eeuwigheid blijven bestaan.

Het zal moeilijk worden voor jullie, Mijn kinderen, om stand te houden en jullie te laten gelden, maar luister nu naar Mij. Als jullie dit doen, zullen jullie de zielen helpen. Jullie broeders en zusters in de wereld zijn jullie familie. Ik zal jullie allen bij Mij in het paradijs brengen dat Ik aan al Mijn kinderen beloofd heb. A.u.b., a.u.b., help Mij zodat Ik niemand van jullie achter moet laten. Het zal Mijn Hart breken als Ik niet al Mijn geliefde kinderen kan redden. Het zal door gebed, opoffering en volharding van de kant van Mijn volgelingen zijn, wijd en zijd, dat Mijn wens ingewilligd zal worden.

Neem de beker van de verlossing nu op in Mijn naam! Volg Mij! Laat Mij jullie allen leiden! Laat Mij jullie in Mijn Hart sluiten terwijl wij ons verenigen om de mensheid te redden van de Bedrieger.

Onthoud het. Ik houd zodanig veel van elk van Mijn kinderen dat de overwinning zonder hen allemaal naar het eeuwige leven te brengen bitterzoet zal zijn en dat zal Mijn Hart breken.

Bid, bid, bid nu, jullie allemaal, en onthoud de woorden – Ik ben de Alfa en de Omega.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus, Koning van de Aarde en Rechtvaardige Rechter van geheel de mensheid.

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie