Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oproep om het moorden/abortus te stoppen

Ontvangen op donderdag 16 december 2010

13.10 u

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. Het is de meest afschuwelijke zonde van het vlees en veroorzaakt Mij diepe smart. Het gebrek aan respect dat de mensheid vandaag de dag heeft voor het menselijk leven wordt in toenemende mate duidelijk in de wereld.

Het leven is een kostbaar geschenk van God. Niemand heeft het recht om het leven van iemand anders af te nemen. Niemand heeft het recht om het leven van een kind te nemen noch om op het moment van zijn geboorte zijn eerste ademhaling af te nemen. Deze misdaad is gruwelijk en onvergeeflijk. Alle zielen zijn afkomstig van Mijn Eeuwige Vader en ontstaan op het moment van de conceptie. Kleine kinderen, onschuldige zielen, worden vermoord door juist die mensen die gestuurd zijn om hen te koesteren – hun eigen moeders, die ervoor verantwoordelijk zijn dat hun het recht ontzegd wordt om geboren te worden.

Waarom kijken Mijn kinderen toe en doen zij niets? In naam van de vrijheid worden deze kleine engeltjes, uit Mijn Vaders Koninkrijk, weggenomen van deze aarde voordat de tijd hen toegewezen, als kinderen van God, heeft plaatsgevonden. Beseffen deze vrouwen niet dat de levens waar zij zo weinig belang aan hechten, deze van God zijn? Deze kinderen lijden. Zij ondergaan een folterende pijn tijdens hun moord. En het wordt gerechtvaardigd door de regeringen, de medische wereld en de families van deze vrouwen. Voelen zij geen wroeging in hun zielen?

Beseffen zij niet dat hun gruwelijke daad niet verschilt van de daad wanneer een man een man vermoordt?

In feite is het zelfs een grotere zonde omdat deze kinderen hulpeloos zijn. Deze vrouwen moeten om barmhartigheid verzoeken als zij schuldig zijn. Of Mij om raad vragen als zij een abortus overwegen. Hoe dan ook zullen ze geoordeeld worden volgens hun zonde. De zonden van het vlees zijn de meest aanstootgevende in de ogen van Mijn Vader. Voor het vermoorden van een medemens is geen enkele rechtvaardiging aanvaardbaar bij Mij of Mijn Eeuwige Vader.

Ontwaak nu, Mijn kinderen, en begrijp dat het nemen van een leven de daders zal meevoeren naar het eeuwige vuur van de hel. Er zal geen terugkeer mogelijk zijn vanuit deze afgrond vol demonen. Dezelfde demonen die, door de werkzaamheid van de Bedrieger – Satan – de moordenaar ervan overtuigen dat wat hij of zij doet goed is! Hij zal bijvoorbeeld de moeders ervan overtuigen dat zij de ‘juiste beslissing’ nemen. Gebruik makend van elke list verenigd met de menselijke redenering, zal hij ervoor zorgen dat de persoon de daad rechtvaardigt, zelfs al is deze verkeerd. Hij zal de leugen gebruiken dat de moordenaar eigen rechten heeft. Dat zij eerst naar hun eigen belangen moeten kijken. De leugen manifesteert zich in naam van de mensenrechten waardoor de rechten van een moeder en haar vrijheid om haar leven te leiden zoals zij verkiest, gewaardeerd moeten worden. De leugen overtuigt er haar dan van dat het goed en juist is om haar kind te vermoorden.

Begrijp a.u.b. dat de escalatie van de volkerenmoord in de wereld aangekondigd is. Het is één van de vele tekenen waarover gesproken werd met betrekking tot de Eindtijd.

Stop nu allemaal! Luister! Moord is een zeer ernstig vergrijp. Doe dit en jullie zullen niet gered worden. Er is geen weg terug. Diegenen onder jullie die deze zonde gepleegd hebben, kom tot inkeer! Ik zal door Mijn barmhartigheid jullie gebeden aanhoren. Jullie kunnen, en zullen gered worden als jullie oprecht spijt hebben van jullie afschuwelijke zonde. Ik zal luisteren. Ik zal vergeven. Maar de tijd staat niet aan jullie kant.

Gelovigen, bid intens voor deze verloren en afgedwaalde kinderen van Mij die misleid zijn door de Bedrieger en zijn handlangers in machtsposities. Zij hebben jullie gebeden thans nodig. Jullie moeten allemaal het recht op menselijk leven, dat door mensenhanden niet gemanipuleerd mag worden, in alle omstandigheden verdedigen.

Bid elke dag tot Mij! Offer elk mogelijk lijden op voor de onschuldige slachtoffers.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie