Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het hiernamaals

Ontvangen op zaterdag 11 december 2010

9.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. Jij, Mijn dochter, hebt de reiniging ondergaan die nodig was om je de kracht voor dit werk te geven.

Mijn kinderen, zo verstrikt in deze dubbelzinnige wereld, beseffen niet dat spoedig alles één zal worden. De dubbelzinnigheid heeft betrekking op de smart en de vreugde. Smart bestaat in deze wereld op een manier die grote verwarring en wanhoop veroorzaakt. Het is een smart als geen andere sinds de grondvesting van de aarde.

Het leed dat vandaag gevoeld wordt, is gebaseerd op verlies dat ontstaan is doordat materiële zaken ontnomen werden. Er is ook het verlangen naar vrede in geest, lichaam en ziel. Dat kan enkel tot stand komen door nederigheid, aanvaarding van en liefde voor Mijn Eeuwige Vader. Dan is er nog de vreugde. Ik glimlach met liefde wanneer Mijn kinderen lachen, glimlachen, en zich vermaken. Dit is een geschenk van Mij. Gelach en vreugde zijn belangrijke geschenken voor de mensheid als deze zuiver zijn en niet ten koste van elkaar.

Mijn kleingelovige kinderen, Ik weet dat het moeilijk is om te stoppen en te zeggen: ik keer terug naar God. Zoveel van jullie zijn ervan op de hoogte wie de Eeuwige Vader is. Weinigen beseffen dat Hij elke dag van hun leven over hen waakt, over elk van hen. Hij glimlacht, lacht en voelt een grote vreugde als Zijn kinderen gelukkig zijn. Hij staat echter niet welwillend tegenover degenen bij wie de vreugde, of veronderstelde vreugde, bereikt werd zonder liefde in hun hart.

Ik, jullie Redder, Jezus Christus, houd ook van al Mijn kinderen. Ik ben toch één met Mijn Eeuwige Vader. Ik glimlach naar jullie allen en hoop dat jullie naar Mij terug zullen keren.

Kom mij tegemoet, Mijn kinderen, en wend jullie tot Mij met open hart.

De boodschappen die betrekking hebben op Mijn Tweede Komst op aarde boezemt veel van Mijn kinderen angst in. Het is niet nodig om te vrezen! Het zal een moment zijn van absolute vreugde, glorie en zuiver geluk. Want voor iedereen die zijn hart terug naar Mij keert, zal Ik tranen van vreugde wenen en Ik zal hem in Mijn armen houden.

Gelovigen a.u.b., a.u.b., bid nu voor degenen die niet geloven of die verdwaald zijn. De boer die zijn kudde bijeendrijft, zal zich altijd inspannen om onophoudelijk diegenen te zoeken die verloren zijn. De zoetheid van de overwinning die hij voelt als ze terugkeren in zijn schaapskooi is hetzelfde als het gevoel dat Ik krijg als Mijn verdwaalde kinderen naar Mij terugkeren.

Kinderen, vergeet zelfs tijdens momenten van vreugde en gelach op deze aarde één ding niet asjeblieft. Dit is maar een glimp van het pure geluk en de vreugde die op de nieuwe aarde zullen bestaan wanneer het verloren Paradijs tevoorschijn komt. Wanneer dat plaatsvindt, zullen de uitverkoren mensen, diegenen die een goed leven leiden en geloven in hun Schepper, zich verenigen met de verrezen doden. Deze mensen, vrienden en familieleden die overleden zijn, zullen met Mij verenigd worden in deze nieuwe, glorievolle Eeuwigheid. Onthoud kinderen, dat het belangrijk is om deze aarde niet als vanzelfsprekend te beschouwen! Noch om te veronderstellen dat jullie alles daarop onder controle hebben. Want dat is niet zo! Als jullie verteerd blijven worden door zijn beloftes, teleurstellingen, vreugden en wonderen, denk er dan aan dat dit enkel een tijdelijke plaats is. Een voorbijgaande fase die het betreden van Mijn Vaders Koninkrijk – de nieuwe Hemel en aarde die één worden – voorafgaat.

Nog een laatste uitnodiging, Mijn kinderen, bid tot Mij in jullie eigen woorden. Vraag Me om jullie te leiden. Vraag me om jullie op een begrijpelijke wijze de liefde en de waarheid te tonen. Steek jullie hoofd niet in het zand of jullie zullen niet genieten van de heerlijkheid van de nieuwe aarde.

De ijdele weg naar het niets

De kinderen die spottend lachen en Mij verloochenen zullen jullie zeggen dat er na dit leven geen leven meer is. Laat Me jullie verzekeren dat zij zichzelf niet louter de toegang tot het Paradijs ontzeggen. In plaats daarvan kiezen zij dan voor een ijdele weg die leidt naar het niets. In bepaalde gevallen laten zij zich leiden door de leugen van de Bedrieger – de Boze – die zo stil en met een verderfelijke bedrevenheid te werk gaat dat zij, die niet geloven dat hij bestaat, hem blindelings volgen, zijn hand vasthoudend tot aan de poorten van de hel.

Mijn lijden in de Hof van Gethsemane

Wanneer Mijn gelovigen deze mensen hoogmoedig zien paraderen en opscheppen over hun atheïsme lijden zij verschrikkelijk. Zij, die Mijn kruis opgenomen hebben, voelen de doodstrijd die Ik onderging gedurende Mijn tijd in de Hof van Gethsemane. Hier was Ik er Mij diep van binnen van bewust dat, ook al bracht Ik vrijwillig het ultieme offer wanneer Ik de dood aanvaardde als een middel om Mijn kinderen de kans te geven een plaats te verwerven in Mijn Vaders Koninkrijk, dit voor een aantal van Mijn kinderen geen verschil zou uitmaken. Dat was de ergste doodsangst en datgene dat Me bloed deed zweten. De verschrikking die Ik voelde voor deze verloren zielen leeft vandaag de dag nog steeds in Mij.

Als U God bent, of als U Jezus Christus bent, dan kunt U toch alles? Voor diegenen onder jullie die dit vragen, is Mijn antwoord: natuurlijk! Uitgezonderd één ding. Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil die aan de mensheid geschonken is. Het is de taak van Mijn kinderen om hun uiteindelijke keuze te maken uit eigen vrije wil.

Jullie liefhebbende Christus. Jullie Redder, Jezus Christus

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie