Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De reden waarom Ik mens werd

Ontvangen op vrijdag 24 december 2010

20.15 u

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. De liefde die Mijn Hart vult, door het geloof en de godsvrucht betuigd door al Mijn kinderen, is zeer waardevol.

Dit is het moment voor Mijn kinderen, wijd en zijd, om na te denken over Mijn leven op aarde. Het is voor hen het moment om de gevolgen voor de gehele mensheid te overwegen die Mijn geboorte meebrengt. Het is door Mijn geboorte dat de mens naar verlossing zal uitzien. Het is door de liefde van Mijn Eeuwige Vader voor al Zijn kinderen dat Hij het ultieme offer gebracht heeft. Dat Hij een pasgeboren baby moest aanschouwen en Hem als kind zien opgroeien tot volwassenheid, toont duidelijk Zijn liefde en vastberadenheid om al Zijn kinderen te redden. Hij houdt zoveel van al Zijn kinderen dat Hij Mij gevraagd heeft om te leven als mens, goed wetende dat Ik vernederd en bespot zou worden. Hij liet dit gebeuren.

Mijn geboorte is een teken voor iedereen dat God, de Eeuwige Vader, zoveel van Zijn kinderen hield dat Hij een gigantisch offer bracht. Door Mij toe te laten naar de aarde te komen om onder jullie te leven, toonde Hij Zijn medelijden en Zijn verlangen om jullie te redden door Mijn dood toe te staan. Als Hij Mij niet gezonden had, kon de mensheid niet gered worden. Toch zijn degenen die Mij afwijzen nog steeds onzeker met betrekking tot de waarheid van de beloften door God, de Eeuwige Vader, gemaakt. Er is echter veel verwarring.

Het enige wat nu telt is dat de mensheid de beloften en de realiteit erkent van de nieuwe Hemel en aarde die bestemd is voor alle kinderen van God. Dat is het grootste geschenk van allemaal. En het is dit geschenk dat jullie allemaal tot doel gesteld was om het met Hem te delen totdat Satan dit alles vernietigde door Eva te verleiden.

Vandaag de dag aanzien de mensen de onderrichtingen in het Oude en het Nieuwe Testament in veel opzichten als oude fabeltjes. Velen begrijpen nog steeds niet dat de onderrichtingen bevat in deze Schriften, authentiek waren en het nog steeds zijn. Omdat in veel gevallen verwijzingen worden gemaakt naar gebeurtenissen die plaatsvonden in de geestelijke wereld, vinden de mensen het moeilijk te geloven dat dit is kunnen gebeuren. Ze zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de inhoud evalueren door logisch denken gebaseerd op wat er op aarde gebeurt. Maar zij vergissen zich!

Mijn komst op aarde was georkestreerd als een laatste kans om de wereld wakker te maken zodat iedereen zou beseffen dat God geheel en al vergevingsgezind is. Het was Mijn taak om jullie, door Mijn onderrichtingen en kruisdood, de weg naar de Hemel te tonen.

Gedenk dan met Kerstmis dat Mijn geboorte plaatsvond om jullie te helpen. Begin met jullie geloof in de Hemel, waarvoor jullie allemaal gerechtigd zijn om er deel van uit te maken, opnieuw te evalueren. Door Mijn leven te herdenken, kunnen jullie je nu met Mij verenigen in Mijn Vaders Koninkrijk als jullie je hart openen en Mij vragen om jullie nog eens te omhelzen.

Jullie goddelijke Redder en rechtvaardige Rechter, Jezus Christus

 

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie