Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het vieren van Kerstmis

Ontvangen op zaterdag 25 december 2010

0.30 u

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? Je weet in je hart immers dat alles wat je moet doen, is gaan zitten en je hart openen en aanstonds zal je Mijn boodschap vernemen. Vertrouw op Mij! Geef je over! Geloof dat als je je angsten, muizenissen, zorgen en vragen aan Mij afgeeft, Ik deze van jou zal wegnemen en dienovereenkomstig zal reageren. Je moet nu de tijd nemen om aandacht te schenken aan deze zeer dringende boodschappen voor geheel de mensheid. Aarzel niet om met dit allerheiligste werk op te schieten.

Schenk nu aandacht aan het volgende, Mijn dochter! Wanneer de Christenen over de hele wereld er zich op toeleggen om hulde te brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel respect tonen zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken, glimlachen en kort spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke herdenking van het grootste geschenk dat ooit aan Mijn Vaders kinderen geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen, Mijn godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de pracht en praal en de bijbehorende feestelijkheden met aardse goederen.

Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn geboorte uit? Hoeveel denken terug aan de nederigheid vertoond door Mijn geliefde Moeder en Haar allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe velen begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te redden van de weg naar de hel? Het was deze eenvoudige boodschap die misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als een periode om na te denken over hun trouw aan Mij, hun Redder. A.u.b. kinderen, Ik spoor jullie aan om dit feest te benutten om te bidden voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te worden voor het feit dat zij een erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als zij er voor zouden kiezen om dit aan te nemen.

Het moment van de grote Waarschuwing is bepaald

Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke minuut van de dag die, terwijl het hun leven kan beïnvloeden, van geen belang zijn voor het Eeuwige Leven. Kinderen, het is nu voor jullie allemaal het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór de grote Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn Tweede Komst. Maak gebruik van het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om goddelijke raad.

Het moment van de grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees waakzaam! Blijf op jullie hoede!

Jullie goddelijke Redder en rechtvaardige Rechter, Jezus Christus

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie