Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

Ontvangen op dinsdag 7 december 2010

3.15 u

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid.

Ik zal niemand de kans ontzeggen om de waarheid van God te zien. Er zal hen barmhartigheid betoond worden doordat hen het geschenk van het bewijs dat Ik besta, geschonken wordt. Dit geschenk zal hen gegeven worden als zij, tijdens de waarschuwing, uiteindelijk de waarheid zullen herkennen. Jammer genoeg zal, zelfs op dat moment, niet iedereen zich naar Mij of Mijn Vaders koninkrijk richten.

Mijn dochter, Ik heb Mij gedurende een aantal dagen niet met jou in verbinding gesteld. Dit was opzettelijk. De tijd die je zo geboden werd, was om je toe te laten de inhoud van Mijn boodschappen zorgvuldig te verwerken.

Je zult er je ondertussen van bewust zijn dat deze boodschappen van Mij komen en dat ze allemaal gaan over zeer belangrijke zaken. Ik denk dat je nu de waarheid van Mijn onderrichtingen kan onderscheiden van deze van jouw verbeelding. Mijn dochter, je kunt thans de pijn en de wanhoop waarnemen die Ik voel, wanneer je bijna dagelijks getuige bent van de frustraties die Ik en Mijn Vader ervaren vanwege de houding van deze sombere, lege en ongelovige wereld.

Niet alleen de ongelovigen veroorzaken je pijn maar door de gaven en genaden die Ik je geschonken heb, zie je ook de verwarring die er zelfs te midden van Mijn volgelingen bestaat. Ook zij zijn niet gemakkelijk van de waarheid te overtuigen terwijl het hen door Mijn profeten gegeven is als een geschenk van Mij uit liefde.

Wat een lange, kronkelende weg is het voor Mijn kinderen wanneer zij streven naar de waarheid en de beloften die Ik hen gegeven heb. Elke dag kijkend naar Mijn kinderen, individueel, op straat, op de televisie, in de media en te midden van hun naaste, zie je hen nu door Mijn ogen. Wat zie je? Totale veronachtzaming van de geestelijke wereld en een gebrek aan een echt doel in hun leven. Een gevoel van hopeloosheid ondanks de aantrekkelijkheden van de wereldse bezigheden.

Mijn kinderen beseffen het op het ogenblik niet maar zij gaan door een reiniging. Deze zuivering, waarbij zij een doordringend gevoel van leegte ervaren te wijten aan een gebrek aan materiële goederen, heb Ik toegestaan. Nochtans is dit allemaal veroorzaakt door de hebzucht van de mensheid. Doordat de mensen recht hebben op hun eigen vrije wil, zullen zij, de verdorven daders van de ineenstorting van het wereldwijde banksysteem, doorgaan met hun sluw bedrog.

Ik heb Mijn volk, de onschuldige slachtoffers, ertoe gebracht om deze reiniging te ondergaan. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt aangezien de ontberingen die zij doormaken zullen helpen om hun ziel te reinigen.

Weldra, wanneer de materiële goederen geringer worden en moeilijker te verkrijgen, zullen zij het leven op een diepzinnigere manier bekijken. De eenvoud zal hen helpen de ogen te openen voor de waarheid, de waarheid over wat echt belangrijk is. Zonder deze zuivering, waarbij het Mijn kinderen vergund wordt om te lijden ter wille van hun ziel, kunnen en zullen zij niet dichter tot Mijn Hart komen.

Ontdaan van de materiële goederen, waarvoor zij in het verleden zo’n hartstochtelijke obsessie hadden, zullen zij zich terug op de waarheid richten. Zij zullen duidelijk de liefde in elkaars ziel zien. Zo ook zullen zij zeer spoedig het kwaad aanschouwen, in heel zijn bedenkelijke glorie, in diegenen die de lokstem volgen van de obsessie voor zichzelf en de hebzucht. Zij zullen deze mensen, die door de media geloofwaardigheid krijgen als zijnde diegenen waarnaar moet worden opgekeken en die bewonderd moeten worden, nu bekijken zoals Ik ze bekijk. Dit is met de moed der wanhoop en met droefheid.

Ga nu heen, Mijn dochter, en neem je taak op met een heldere blik. Je ziet de waarheid nu in. Je twijfelt niet langer. Verspreid de waarheid van de redding zo snel mogelijk om de mensen nog vóór de grote Waarschuwing de kans op verlossing te bieden.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie