Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De grote beproeving

Ontvangen op maandag 20 december 2010

10.00 u  

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. De tijd nadert, de advent van de Grote Beproeving. Deze belangrijke gebeurtenis zal beginnen vanaf het einde van 2012 en mag niet verward worden met de tijd of de datum van Mijn Tweede Komst op aarde. Want deze wordt niet in deze boodschappen aangekondigd, Mijn kinderen. Wie aan Mijn kinderen een datum voor Mijn Tweede Komst tracht te geven, is een leugenaar en geen ware profeet. Ik onthul echter, door middel van Mijn profeet, de jaren met specifieke gebeurtenissen die leiden naar Mijn Tweede Komst.

God zal de samenzwering om de wereldbevolking in te krimpen niet laten plaatsvinden

De Grote Beproeving, al zo lang geleden aangekondigd, zal zich nu ontvouwen voor de ogen van een ongelovige wereld. Dit vindt plaats wanneer het zwaard der gerechtigheid overal zal toeslaan. Mijn Eeuwige Vader is niet bereid om zich terug te trekken en toe te laten dat het boosaardig plan, dat op dit moment achter gesloten deuren beraamd wordt en ontworpen om de wereldbevolking in te krimpen, verwezenlijkt wordt.

Deze verdorven groepering, toegewijde volgelingen van Satan, hebben in het verleden getracht om een genocide aan te richten op Mijn Vaders kinderen. Zij mislukten. Ze proberen dit opnieuw. Zij zullen opnieuw mislukken maar niet voordat zij een verschrikkelijke verwoesting veroorzaken.

De gelovigen moeten niet bang zijn

Mijn Eeuwige Vader zal vanwege Zijn barmhartigheid moeten ingrijpen om hen te stoppen hoewel het Hem pijn doet om de wereldwijde rampen, die vóór jullie liggen, te ontketenen. Gelovigen, vrees niet voor jezelf of voor jullie families. Jullie worden beschermd. Maar a.u.b., a.u.b. bid de heilige Rozenkrans en het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te allen tijde om een aantal van deze rampen te helpen verlichten en af te wenden.

Begin nu plannen te maken. Deze mensen moeten bestreden worden aangezien zij trachten om jullie geld, jullie gezondheid, jullie voedsel en zelfs jullie geloof te controleren. Houd stand en bescherm jezelf en jullie families door middel van het gebed. Aanroep alle heiligen die jullie vereren om jullie te helpen als bemiddelaars bij Mijn Eeuwige Vader.

Wereldwijde rampen om aandacht te trekken

Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatsverandering.

Als Mijn Eeuwige Vader dit besloot, kon hij achterover leunen en niets doen. Dan zouden deze kwaadaardige, op macht beluste en misleide groeperingen met machtige beleidsmannen winnen. Door Mijn onschuldige kinderen in hun valstrik te trekken van hypnotische gehechtheid aan Satan, de Boze, zouden zij zielen stelen. Dat zal niet toegelaten worden.

Oproep aan alle religies om zich te verenigen

Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook voor diegenen die geloven in het Opperwezen God, de Schepper en Maker van alle dingen, om hun krachten te bundelen. Vorm samen één front ongeacht welke weg naar God jullie volgen en of jullie in Mij, Zijn enig geliefde Zoon geloven. Bestrijd de groepering die de Boze vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand als jullie in God, de Eeuwige Vader, geloven. Hij probeert jullie tegen te houden om het Paradijs te betreden door zijn volgelingen voor te liegen dat ook hij hen naar een even mooi goddelijk paradijs zal brengen. Deze arme misleide en betrouwbare volgelingen kunnen dit bedrog niet doorzien omdat zij verblind zijn door de lokstem van de materialistische roem.

De profetieën in het Boek van Johannes komen nu aan het licht

Bid, bid, bid elke dag jullie allemaal. Zeer spoedig zal iedereen de waarheid van de Heilige Schrift begrijpen. Iedereen zal uiteindelijk beseffen dat de onderrichtingen, bevat in Mijn Vaders Boek, nauwkeurig zijn. Deze liegen niet. Profetieën, in het verleden aangekondigd, kwamen aan het licht. De profetieën bevat in het Boek van Johannes zullen nu aan het licht komen. Deze boodschappen, gegeven aan deze profeet, zijn bedoeld om Mijn kinderen voor te bereiden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te treden.

Ga Mijn waarheid nu verspreiden. Red elkaar uit de klauwen van de Bedrieger voor het te laat is.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie