Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Derde boodschap van de Maagd Maria

Ontvangen op maandag 20 december 2010

22.00 u   

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Hij is té belangrijk en bijzonder voor jou om je af te wenden met twijfels in jouw geest. Ja, het is gemakkelijk om door dit werk in de war te geraken maar je moet volledig op Hem vertrouwen. Hij heeft het nodig dat je je overgeeft en Hem jouw onvoorwaardelijke vertrouwen schenkt.

Mijn kind, dit werk is voor jou niet gemakkelijk geweest. Maar zoals Ik al eerder gezegd heb, houdt je ervan om door te zetten. Je zult slagen in de voleinding van je werk. Ik spoor je aan om de routine van het dagelijks gebed terug te krijgen. Want het is door Mijn meest heilige Rozenkrans dat je beschermd zal worden. Dit werk is zeer heilig, Mijn kind, gehoorzaam dus a.u.b. uit respect aan Mijn Zoon door volledig op Hem te vertrouwen. Schuif je twijfels opzij, Mijn kind, want de Heilige Geest heeft je speciale genaden geschonken. De waarheid ligt nu in jouw hart, ziel en geest. Daarom heb je het makkelijker gevonden om de boodschappen, die Mijn geliefde Zoon je schenkt, op te schrijven.

Hij houdt van jou, Mijn kind, en heeft jou gekozen voor één van de meest belangrijke taken ooit in deze eeuw. Jouw werk is vergelijkbaar met datgene wat aan Zr. Faustina gevraagd werd. Je ondergaat gelijkaardig lijden als dat wat zij doorstond. Vrees dit lijden niet, waaronder de onmogelijkheid om te bidden en de dagelijkse twijfels die normaal zijn. Zij zullen voorbij gaan. Al de heiligen, met inbegrip van Zr. Faustina, vergezellen je en leiden je elke dag.

Het werk dat je op je neemt in naam van Mij en Mijn geliefde Zoon werd aangekondigd. Het is één van de belangrijkste manieren waarop je zielen kunt redden. Wankel of aarzel niet! Roep altijd, altijd op je geliefde Moeder om assistentie. Ik ben er voor jou. Bid a.u.b. dagelijks tot Mijn Zoon door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Op die manier zal je dichter bij Hem staan en zal je gewaarworden dat Hij je hart beroerd.

Vat moed en ga nu verder! Kijk met liefde naar de waardevolle weg die leidt tot de Heilige Drievuldigheid. Allen zijn met jou. Je zult lijden maar beschouw dit als een genade want zonder lijden kan je niet dicht bij het Hart van Mijn Zoon blijven.

Dit is op het ogenblik alles. Wijzig je houding en open je hart nu voor Mijn geliefde Zoon, Jezus, de Allerhoogste.

Liefde en vrede, Onze Lieve Vrouw van de rozen

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie