Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Boek der Waarheid

Ontvangen op zaterdag 18 december 2010

9.40 u

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. De weinige uitverkorenen hebben tijd nodig om de beker van Mijn werk op te nemen. Mijn dochter, jij hebt een geestelijke leidsman nodig zodat Mijn boodschappen volledig onderworpen worden aan een dienaar van Mij. Op deze manier zal het woord zich verspreiden en zullen de mensen de waarheid beseffen. Dit zal een weg zijn vol hobbels en bulten en krappe steegjes die plotseling opduiken om je van richting te doen veranderen maar wees niet bang. Nu word je geleid en je zult meer vertrouwen ondervinden ten aanzien van je werk.

Schrijf nu dit. Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt hen de mogelijkheid geschonken om Mijn glorie te verkondigen voordat Ik terugkeer als een barmhartige Redder en rechtvaardige Rechter. Ik wil Mijn kinderen nooit tuchtiging bezorgen maar in bepaalde gevallen kunnen diegenen die in volle bewustzijn samenwerken met de Bedrieger en die hem en zijn boosaardige handlangers zo hoog aanschrijven, tot op het punt van het brengen van eerbetoon aan hem voor een altaar, niet gered worden. Zij weten wie ze zijn. Zij zullen het heel moeilijk vinden om zich terug tot Mij te keren. Bid voor hen!

Degenen die Satan aanvalt

De Bedrieger heeft nog maar zeer weinig tijd over op aarde om grote schade aan te richten en daarom heeft hij overal zijn activiteiten verscherpt. Hij mikt vooral op Mijn gewijde bedienaars in de Kerk van Mijn Vader, de jonge en de schitterende, evenals de hoog intelligente.

Degenen die doorgaan met op te scheppen dat zij niet in Mij of Mijn Eeuwige Vader geloven, zullen nog maar één kans krijgen om hun harten te openen.

Het doet Me pijn om hen te aanschouwen. Het is als kijken naar een auto vol met mensen, Mijn kostbare kinderen, die in een dichte mist in de richting van een klif rijden. Zij hebben een verkeerde afslag genomen en nu, terwijl zij geloven dat ze terugkeren naar de welstand van hun eigen huizen, op het punt staan om in de diepe duisternis te storten zonder enige hoop.

De voorzegde profetieën zullen nu onthuld worden

Mijn kinderen zover krijgen dat ze luisteren, zal niet gemakkelijk zijn, Mijn geliefde dochter. Je moet volharden ondanks de hindernissen. Geduld is belangrijk. Deze boodschappen zijn zeer kostbaar en vol liefde alsook met waarschuwingen. Zij, Mijn kinderen, moeten halt houden en beseffen dat de profetieën zo lang geleden aangekondigd nu geopenbaard zullen worden. Deze gebeurtenissen staan op het punt om plaats te grijpen op deze aarde. De tijd is heel erg dichtbij.

Ik zal nooit de datum van Mijn Tweede Komst bekend maken

Ik zal jou nooit de datum van Mijn Tweede Komst kenbaar maken, Mijn geliefde dochter, want dat is niet aan jou om dat te weten. Maar voordat Ik kom, heb Ik Me nu in verbinding gesteld met de gehele wereld zodat Ik aan Mijn kinderen Mijn rechtvaardige barmhartigheid kan tonen. 

Mijn Moeder werkt namens Mij

Mijn geliefde Moeder, die werkt namens Mij, verspreidt boodschappen door de uitverkoren zieners. Andere uitverkoren profeten lijden in stilte, uit vrije wil, om zielen te redden. Ik stel hen in staat te lijden onder Mijn smart als blijk van een zodanig grote edelmoedigheid vanwege deze meest toegewijde gelovigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de redding van velen. Maar zij dragen niet enkel het lijden dat Ik op het kruis doorstaan heb maar zij voelen ook de pijn die Ik vandaag de dag onderga. Bovendien verdragen zij van tijd tot tijd bespotting, belediging, en smaad. Doch door hun nederigheid doorstaan zij dit in stilte of, in sommige gevallen, voor iedereen zichtbaar. Anderen, Mijn gewijde dienaren die opteren voor een leven in eenzaamheid, bewijzen Mij een grote dienst. Hun bijzonder offer van zelfverloochening helpt alweer om zielen te redden.

Geschenken van God die voor vanzelfsprekend genomen worden

Het bekend maken van de waarheid in een moderne wereld, waar de technologie een zodanig duizelingwekkende hoogte heeft bereikt, is moeilijk. Mijn stem is zoals een zwakke kreet in de massa, opzij geschoven ten gunste van de sensatie.

Mijn kinderen slagen er niet in om te begrijpen dat al de wonderwerken die tot stand gebracht zijn voor het welzijn van de mensen door middel van de technologie, geschenken zijn van de Eeuwige Vader. Alle wonderen van de geneesmiddelenontwikkeling voor het welzijn van de mensheid zijn ook geschenken. Toch worden deze geschenken als vanzelfsprekend beschouwd omdat Mijn kinderen denken dat dit allemaal het werk van mensen is terwijl het niet zo is.

De gave van intelligentie

De gave van intelligentie is net zoals de gave van zang een geschenk

van de Goddelijke Wereld. En het is juist omdat het geschenken zijn van God dat zij het doelwit zijn van Satan, de Boze. Het is onder zijn invloed dat er met de technologie geknoeid wordt om te vernietigen en om verwoesting te veroorzaken in de wereld. Hoe lacht hij als hij oorlogen ziet uitbarsten en de technologie gebruikt wordt om te spioneren of te doden. Hoe lacht hij opnieuw wanneer de technologie van de geneesmiddelen gebruikt wordt niet enkel om te doden maar ook om het doden te rechtvaardigen. Al deze angstaanjagende misdaden tegen de menselijkheid, mogelijk gemaakt door de technologie, worden verborgen achter de façade van zogenaamde verdraagzaamheid.

Verdraagzaamheid als een dekmantel voor het kwaad

Verdraagzaamheid kan de meest volmaakte dekmantel zijn voor het kwaad. Het is voor eenieder, waakzaam door Mijn onderrichtingen, onmiddellijk duidelijk te zien wanneer deze misdaden tegen de mensheid zich voor jullie ogen ontvouwen. In naam van de verdraagzaamheid worden mensen vermoord, wordt hen de vrijheid, en vooral, het recht om te strijden voor morele gerechtigheid ontzegd. O ja kinderen, wees jullie ervan bewust, wees waakzaam en op jullie hoede wanneer jullie het woord ‘verdraagzaamheid’ horen omdat het één van Satans geliefkoosde, misleidende spelletjes is.

De mensen laten het na om op te komen voor het Christendom

Mijn kinderen laten het na om, ondanks de wereld van moderne communicatie, te getuigen en toe te geven dat zij Christen zijn. Dit is voornamelijk door het feit dat zij, de meeste Christenen, in de Westerse wereld leven. Zij zijn bang dat zij uitgelachen en gepest zullen worden. Dat is volkomen waar. Dat zal gebeuren. Maar bedenk dit. Mijn kinderen hebben altijd te lijden onder een of andere bespotting wanneer zij Mijn kruis opnemen. Zij kunnen er dan zeker van zijn dat zij Mijn werk verrichten.

Diegenen die namens Mij lijden, zullen grote zegeningen en veel genaden ontvangen. Maar de Christenen die openlijk strijden voor het recht om Mijn naam te verkondigen, zullen het meeste lijden. Hij of zij moet sterk blijven! Jullie zijn Mijn hoop op deze aarde. Zonder Mijn toegewijde volgelingen kunnen Mijn kinderen niet over die laatste drempel naar Mijn Vaders Koninkrijk gedragen worden.

Ik houd van al Mijn volgelingen. Ik ben in hun hart en zij zijn er zich bewust van. Schenk nu aandacht aan Mijn woord via deze profeet! Negeer deze boodschappen niet! Van mond tot mond zullen zij helpen om miljoenen zielen doorheen de wereld te redden vóór Mijn Tweede Komst.

Ga nu heen in vrede en liefde.

Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus

Boodschap: Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

dinsdag 28 december 2010

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven. 

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie