Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Uit niets kan niets voortkomen

Ontvangen op zaterdag 1 november 2014

13.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen. Hij, en Hij alleen, schiep de wereld – alles kwam uit Hem voort. Uit niets kan niets voortkomen. Alles wat is, en zal zijn, komt van Mijn Eeuwige Vader.

Het Woord mag niet geschonden worden en als, en wanneer, dat toch gebeurt, aanvaard dan niets dat in strijd is met de Waarheid. Jullie leven in een tijd waarin alle bewijzen van het bestaan van God, en alles wat Hij schiep, geloochend zullen worden. Alles wat Hem dierbaar is, zal vernietigd worden. Zijn Schepping wordt afgekraakt door diegenen die Hem loochenen. Het leven, dat van Hem komt, wordt vernietigd en de Waarheid die Hij Zijn kinderen schonk door Zijn heilig Boek, met daarin het Oude en het Nieuwe Testament, wordt nu in twijfel getrokken. Weldra zal veel van wat het Woord zegt, als onwaar beschouwd worden.

Hoe weinig houden jullie van Hem, die jullie Eeuwige Vader is, en hoe weinig waarderen jullie je eigen lotsbestemming want het pad dat jullie verkiezen, wordt zorgvuldig uitgekozen om alleen maar jullie eigen arrogantie en zelfvoldoening te bevredigen. De mens die bezeten is van zijn eigen verstand, kennis en ijdelheid zal blijven proberen om een pad naar God te vinden, maar dan wel door wat hij er zelf van maakt. Dat zal hem op een dwaalspoor brengen en uiteindelijk zal hij dan in een leugen leven. Wanneer jullie door dit leven zwalken, op zoek naar de zin van jullie bestaan, zullen jullie deze nooit vinden tenzij jullie de Waarheid over de Schepping aannemen.

God, Mijn Eeuwige Vader, schiep jullie. Totdat jullie dit aanvaarden, zullen jullie valse goden blijven verafgoden en jullie heidendom zal jullie uit wanhoop op de knieën brengen. De tijd is aangebroken waarin jullie alles wat aantoont dat Mijn Vader niet bestaat, zullen aannemen.

Jullie kregen de Waarheid. Neem deze aan! Laat Mij jullie aan de hand naar Mijn Vader leiden zodat Ik jullie eeuwige zaligheid kan bezorgen! Iets anders dan de Waarheid zal jullie over de weg naar de hel voeren.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie