Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Satan is van plan om de geest van sommige van Mijn uitverkoren zielen, ten aanzien van deze missie, te vergiftigen

Ontvangen op dinsdag 5 juni 2012

22.00 u

Mijn dochter, het is voor diegenen, die Mijn zieners overal ter wereld volgen, niet verstandig om te bezwijken voor het nieuwe plan van de Boze.

Hij is van plan de geest van sommige van Mijn uitverkoren zielen, ten aanzien van deze missie, te vergiftigen.

Hij zal de ene tegen de andere opzetten.

Hij zal onder hen twijfel zaaien tegen deze heilige boodschappen en dat zal jou veel leed en verdriet bezorgen.

De spirituele jaloersheid zal toenemen, als een beest dat opstijgt uit de diepte van de oceaan, en het zal niet enkel over deze boodschappen, maar ook op jou, een stortvloed van haat uitstorten.

Jij moet bidden want dit zal spoedig gebeuren.

Wacht deze gebeurtenissen af in dagelijks gebed en sta niet toe dat deze reeks van aanvallen je ontmoedigen.

Mijn volgelingen moeten hierop bedacht zijn want wanneer dit in de komende maand begint, zullen ook jullie bekoord worden om aan Mijn heilig woord te twijfelen.

Deze profetie zal zich voor jullie ontvouwen en zal de, tot nu toe, meest wrede en pijnlijkste aanval op deze missie zijn.

Deze aanvallen zullen niet enkel voortkomen uit diegenen die de boodschappen van diegenen, waarvan zij geloven dat het ware hedendaagse zieners en profeten zijn, verspreiden. Zij zullen gesteund worden door een aantal van Mijn gewijde dienaren.

Het venijn zal veel zielen vergiftigen en velen zullen Mij afwijzen.

Negeer deze aanvallen, Mijn dochter! Ga voort en geef de wereld deze boodschappen zo snel als je kunt.

Het is belangrijk dat jullie Mijn heilig woord en Mijn gebeden verspreiden, zelfs onder diegenen die niet naar Mij willen luisteren. Want wanneer deze boodschappen hen geschonken worden, zullen velen het geweten voelen knagen om toch te luisteren en dan zullen zij de genaden krijgen om de waarheid in te zien.

Onderschat de macht van Satans invloed op jullie nooit!

Hij richt zich vooral op de zielen die Ik nodig heb om Mij te helpen in Mijn missie om de mensheid te redden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie