Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

Ontvangen op donderdag 21 juni 2012

13.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Toen Mijn Vader de wereld schiep, opdat hij een familie zou kunnen hebben, werden er veel voorbereidingen getroffen.

Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de dieren en vervolgens, op de voorlaatste dag, toen alles in het Paradijs klaarstond, schiep Hij de mens.

De mens, hoewel bevlekt met de zonde, is een heilig schepsel. De dieren zijn er ten dienste van de mensheid.

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven.

Evolutietheorieën, die beweren dat de mens afstamt van dieren, zijn leugens. Zij kunnen nooit bewezen worden.

Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die ontspruit uit de vijand van God, hebben de mens van deze verschrikkelijke leugen overtuigd.

De mens is een kind van God, maar om het menselijk kind van God neer te halen, wil Satan in het hart van de mensen verwarring scheppen.

Waarom bevordert hij deze leugen door middel van valse onderrichtingen? Zodat hij kan bewijzen dat de mens uit de apen geëvolueerd is en zodat hij hen er vervolgens van kan overtuigen dat zij niet geschapen werden door de hand van Mijn Eeuwige Vader.

Dit is één van de grootste leugens die door de duivel bewerkstelligd werd, gebruikmakend van de ziel van die mensen die beweren dat ze intelligenter zijn dan de rest van hun broeders en zusters.

Wetenschappers verklaren dat de mens uit dieren evolueerde, maar zij worden misleid.

De wetenschap vertoont gebreken wanneer zij tracht om de waarheid over de schepping van het universum te verklaren.

Geen mens begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.

Als de mens gelooft dat hij alle antwoorden weet op de vragen over de oorsprong van de mensheid, gebaseerd op menselijke redenering, dan misleidt hij niet alleen andere arme zielen maar ook zichzelf.

Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in dergelijke zielen, die geloven in de superioriteit van de menselijke intelligentie, verspreidt het atheïsme zich als onkruid.

Dit onkruid, dat naar alle kanten aangroeit, besmet en verwoest elk plantje dat te zien is en verwekt ziekten.

De enige remedie hiervoor is om hulp te zoeken bij God door nederig gebed en door te vragen dat de waarheid geopenbaard wordt.

Zoveel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben miljoenen zielen verwoest. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig.

Atheïsme is de grootste religie in de wereld en diegenen, die hun leven gewijd hebben aan dit bedrog, zijn voor eeuwig verloren.

Zij zullen geconfronteerd worden met het vuur van de hel.

Tenzij zij zich tot Mij wenden, tijdens of na de Waarschuwing, zullen zij een verschrikkelijke kastijding ondergaan.

Bid voor hen!

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie