Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

Ontvangen op maandag 25 juni 2012

11.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Je zult dikwijls betrokken raken in valstrikken die door de Bedrieger gespannen worden om te maken dat je in de fout gaat.

Meedogenloos zullen hij, en al diegenen die zich gemakkelijk door hem laten leiden, alles doen wat zij kunnen om Mijn woord, dat jou gegeven wordt, in diskrediet te brengen.

Je moet erboven uitstijgen en dergelijke hatelijkheden negeren.

Aangezien jij je vrije wil hebt overgegeven, is het enige wat telt jouw totale gehoorzaamheid aan Mij.

Sta Mij toe om, in Mijn Goddelijke Wijsheid, Mijn volmaakte weg naar het Paradijs op aarde voor je uit te spreiden.

Ook Mijn volgelingen moeten acht slaan op Mijn waarschuwing. Jullie zullen bij het verkondigen van Mijn woord onder vuur komen te liggen, ieder van jullie.

Dit is een missie als geen ander.

Jullie, Mijn strijdmacht, zullen de kudde van Mijn Restkerk naar de poorten van het Paradijs voeren.

Dat zal jullie veel persoonlijke vervolging bezorgen en het zal geen gemakkelijke tocht worden.

Jullie moeten jullie verenigen en elkaar sterkte verlenen want in groep zullen jullie troost bij elkaar vinden.

In alle hoeken van de aarde verzamelt Mijn strijdmacht zich nu.

Alle zieners, aan wie door Mijn Moeder de goddelijke waarheid meegedeeld wordt, zullen samen met Mijn profeten het vuur van de Heilige Geest doen ontbranden opdat het restleger voldoende voorbereid is op de komende strijd.

Twijfel nooit aan Mijn liefde! Denk eraan dat enkel diegenen, die Mij volgen, het Nieuw Paradijs kunnen betreden.

Wanneer diegenen die naar jullie toekomen jullie kwellen, denk er dan aan dat het jullie plicht is hen te vergeven en dan te bidden voor hun ziel.

Toon liefde aan diegenen die jullie in Mijn naam kwellen. Op deze manier kunnen jullie Satan verslaan en verliest hij zijn macht over jullie.

Ik zal jullie bij elke stap van jullie tocht onderrichten.

Ik loop steeds met jullie mee.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieƫenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie