Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

Ontvangen op vrijdag 29 juni 2012

9.20 u

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

De liefde tot God werd aan de kant geschoven.

De liefde voor Mijn Zoon is afgenomen en in de plaats daarvan is er de liefde voor zichzelf.

Hebzucht en de liefde naar macht teisteren overal de zielen en het najagen van de eigenliefde wordt bewonderd en aanvaard als zijnde de juiste manier om jullie leven te leiden.

Kinderen, op dit moment moeten jullie bidden om te helpen die zielen, die in duisternis verkeren, te verlichten.

Zij kennen de waarheid over het Offer van Mijn Zoon niet, noch wat zijn verschrikkelijke kruisiging betekende.

Zijn geschenk van redding werd aan de kant geschoven alsof het nooit plaatsvond. Bovendien hebben diegenen, die zich bewust zijn van wat Zijn kruisdood betekende, besloten om uit te zien naar andere, valse goden om hen vrede te brengen. Zij zullen zo’n vrede nooit bereiken.

Vrede van de ziel kan slechts tot stand gebracht worden door de trouw aan en het gebed tot Mijn Zoon.

Enkel de zuiveren en nederigen van hart, die volledig hun vertrouwen op Hem stellen, kunnen het eeuwig leven bezitten.

Zoveel valse religies en valse leerstellingen, die ontstaan zijn uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde.

Zovelen laten zich leiden door gevaarlijke, valse overtuigingen waardoor zij verdwaalde zielen naar de hel zullen voeren.

De gevallen engelen zijn overal, kinderen. Wees op jullie hoede want zij zullen zich vooral richten op diegenen die Mij, jullie geliefde Moeder, vereren om jullie te verwarren.

Zij zullen jullie ervan afhouden te bidden. Zij zullen voortdurend twijfels over Gods liefde in jullie geest zaaien. Zij zullen jullie afleiden door bekoringen van de zinnen. Het zal veel gebed vragen om hen weg te houden. Mijn Rozenkrans is jullie belangrijkste bescherming.

Op dit moment verleent Mijn Zoon veel genaden aan diegenen die Zijn heilige boodschappen aan de wereld aanhoren, ernaar luisteren en deze aanvaarden.

Hij doet dit om jullie de kracht en volharding te schenken in deze missie om de mensheid te behoeden voor de eeuwige verdoemenis.

Aanvaard deze genaden met liefde, kinderen, want jullie zijn zeer bijzonder daar jullie uitverkoren werden om Hem in deze tijd te volgen.

Als Zijn Restkerk op aarde zullen jullie het Brood des Levens te allen tijde nodig hebben want jullie zullen deze tocht niet gemakkelijk vinden.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed om te helpen jullie sterk te houden in jullie missie.

Kruistochtgebed (63) ‘Bewaar mij op deze tocht’

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
ik vraag U te bidden dat mij het Voedsel van Leven gegeven wordt
om mij te bewaren op deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.
Help a.u.b. al diegenen, die misleid worden door afgoden en valse goden,
om hun ogen te openen voor de waarheid over de kruisdood van Uw Zoon
om elk van Gods kinderen te redden en elkeen het eeuwig leven te bezorgen.
Amen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieƫenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie