Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

Ontvangen op maandag 18 juni 2012

20.36 u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

Verwacht dat dit soort afwijzing in intensiteit zal toenemen, want Mijn woord zal aan flarden gescheurd worden en opzij gezet alsof het niets is.

De pijn van de afwijzing die jij voelt, is Mijn pijn. De vernedering en bespotting jou aangedaan, is Mijn vervolging. In plaats van toe te laten dat een dergelijke afkeuring jou kwetst, moet je het zwijgend aanvaarden.

Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet inmiddels dat Ik altijd afgewezen werd, zelfs door Mij eigen leerlingen.

Als je zou toelaten dat de afwijzing van Mijn woord jou ophoudt bij de verspreiding van Mijn boodschappen, zullen minder zielen gered worden.

Denk er altijd aan dat Mijn grootste verlangen het redden van zielen is.

Mijn missie mag niet bezoedeld worden door de menselijke opinie, die tot doel heeft jou te ondermijnen.

De woorden die Ik je deze avond geef, zijn niet bedoeld om je troost te bieden maar om de dringende noodzaak van Mijn boodschappen aan de wereld te benadrukken.

Veel van Gods boodschappers zijn jou, Mijn dochter, voorafgegaan om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en de Heilige Drieëenheid.

Enkel deze boodschappen kunnen de geheimen van de komende tijden openbaren en de zegeningen bieden die al Gods kinderen tot op de laatste dag nodig hebben.

Grijp het geschenk van Mijn woord aan. Het wordt aan de mensheid geschonken om jullie leven te geven.

Zonder Mijn hulp zou het voor jullie zeer moeilijk zijn om de beproevingen, die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Al Mijn ware boodschappers zijn Gods kinderen aan het voorbereiden op de Tweede Komst.

Weet dat dit zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie.

Neem Mijn beker aan, drink ervan, laat dit jullie vervullen met de gave van het onderscheidingsvermogen zodat jullie Mij kunnen helpen om zielen te redden.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie