Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

Ontvangen op donderdag 21 juni 2012

0.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Ik zal hen nooit alles geven waar zij om vragen, tenzij het overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil is.

Ik zal hen nooit van het pad der waarheid laten afdwalen zonder hen weer naar Mij te lokken.

Ik zal altijd proberen hen te behoeden voor alle kwaad.

Ik zal hen eveneens straffen voor eventuele wandaden.

Ik wil, en kan, toornig worden wanneer zij anderen kwaad berokkenen.

Als zij werkelijk spijt hebben van de dwaling in hun handelwijze, zal Ik hen tevens vergeven wanneer zij iets verkeerds doen.

Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en koester nooit wrok, Ik zou dat ook niet kunnen.

Dat is de reden waarom zelfs diegenen die afgedwaald, verdwaald zijn en die zich innerlijk leeg voelen, Mij zouden moeten vragen om hen vast te houden, om van hen te houden en hen de goddelijke liefde te bezorgen die hen ware vrede zal brengen.

Zoveel mensen zijn verdwaald en zijn Mij vergeten.

Velen zijn, door het zondige leven dat zij geleid hebben, terughoudend om zich tot Mij te wenden. Zij voelen zich ongemakkelijk, weten niet hoe te bidden en geloven, ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe vergissen zij zich! Zij mogen nooit vergeten dat Ik Mijn leven op aarde voor eenieder van jullie opgeofferd heb.

Ik geef zielen niet zo gemakkelijk op. Ik houd van al diegenen die door hun gedrag, daden en gedachten, de wetten van Mijn Vader overtreden.

Jullie zijn Mij dierbaar. Ik houd van jullie net zoals Ik van al Gods kinderen houd.

Denk nooit dat jullie minder bemind worden omdat jullie zondigen. Zonde, ook al is deze weerzinwekkend voor Mij, is de schandvlek waarmee jullie geboren werden.

Het is voor eender welke ziel op aarde bijna onmogelijk om niet te zondigen.

Heb nooit het gevoel dat Ik jullie toch niet zou kunnen helpen of in Mijn armen verwelkomen.

Jullie zullen op de eerste rij staan om Mijn Nieuw Paradijs op aarde, dat 1000 jaar zal duren, te betreden wanneer jullie je tot Mij wenden.

Al wat ik jullie vraag, is om met deze woorden tot Mij te spreken:

Kruistochtgebed (62) ‘Voor verdwaalde en hulpeloze zondaars’

O Jezus, help mij want ik ben een zondaar,
verdwaald, hulpeloos en in duisternis.
Ik ben zwak en de moed ontbreekt mij om U op te zoeken.
Geef mij de kracht om U nu te aanroepen
zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.
 
Breng mij naar Uw licht, lieve Jezus, vergeef mij.
Help mij weer gezond te worden
en voer mij naar Uw liefde, vrede en het Eeuwig Leven.
Ik vertrouw U volkomen
en ik vraag U om mij met geest, lichaam en ziel aan te nemen
terwijl ik mij aan Uw Goddelijke Barmhartigheid overlever.
 
Amen.

Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen. Ik sta op jullie te wachten. Al wat jullie moeten doen, is jullie hand uitsteken en naar Mij reiken.

Ik luister. Ik zie. Ik ween. Ik houd van jullie.

Ik zal nooit opgeven tot jullie zich in Mijn armen bevinden en Mijn goddelijke barmhartigheid jullie ziel overspoelt.

Weldra zullen jullie eindelijk de waarheid over Mijn grootse barmhartigheid inzien.

Jullie twijfels zullen, zoals een buitenste omhulsel, van jullie afvallen om jullie ziel, die vervuld zal zijn van het licht, bloot te leggen en dan zullen jullie naar Mij toe komen lopen.

Ik wacht op die dag met grote hoop en vreugde.

Pas wanneer elke arme, verdwaalde ziel weet dat enkel Ik, Jezus Christus, hen kan redden, zal Mijn Hart geheeld worden.

Denk eraan dat Ik de zonde wel kan veroordelen maar dat Ik van elke zondaar houd, ongeacht wat zij gedaan hebben.

Wees nooit bang om tot Mij te komen, om met Mij te praten, want Ik houd teveel van jullie om jullie af te wijzen wanneer jullie oprecht berouw tonen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieƫenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie