Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

Ontvangen op woensdag 20 juni 2012

7.46 u

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Diegenen die anderen leed veroorzaken, kruisigen Mijn Zoon.

Wanneer zij verschrikkelijke dingen doen die ontbering, pijn en dood bij Gods kinderen teweegbrengen, herscheppen zij het lijden van Mijn Zoon.

Diegenen die het pad van de Bedrieger volgen, worden elke seconde verleid door de gevallen engelen die door Satan aangevoerd worden.

Velen onder hen weten dit niet dus moeten jullie voor hen bidden.

Velen onder hen beseffen niet dat zij gebruikt worden door de Boze om zijn vernietiging van het menselijk ras te bereiken.

Zeer spoedig zullen zij, wanneer zij niet langer bruikbaar zijn, door Satan opzij gezet worden.

Mijn Zoon zal staan wachten om dergelijke zondaars terug in Zijn heilige armen te verwelkomen, zo barmhartig is Hij.

De snode plannen die door Satan, onzichtbaar voor allen, ten uitvoer gebracht worden, zijn bedoeld om bij Mijn Vader smart teweeg te brengen. Door hun broeders en zusters te kwetsen, kwetsen deze verharde zondaars God.

Denk nooit dat zij alles zullen bewerkstelligen wat zij zich voornemen te doen.

Ik, de Moeder van God, heb als Medeverlosseres en Middelares de genaden gekregen om de slang te vernietigen.

Door Mij te vragen om jullie te helpen, kan Ik jullie, kinderen, bescherming bieden tegen angst.

Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming schenken waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen.

Satan kan al diegenen, die elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden, niet schaden of aantasten.

Door drie of meer Rozenkransen te bidden, kunnen jullie deze bescherming uitbreiden naar anderen. Als zelfs maar een honderdtal mensen dat zouden doen, konden zij hun natie behoeden voor het bederf dat door de Boze verspreid wordt.

Jullie moeten samenkomen, kinderen, en bidden om jullie zelf te beschermen.

Jullie moeten edelmoedig van hart zijn en bidden voor jullie vijanden, want velen onder hen beseffen niet wat zij aan het doen zijn.

Door volkomen op Mijn Zoon te vertrouwen en de geschenken - die Hij jullie nu bezorgt door middel van Zijn onderrichtingen en profetieën - te aanvaarden, kunnen jullie al jullie angsten wegvagen.

Satan aast op en voedt zich met angst. Zie de waarheid onder ogen en wend het gebed aan om de snode plannen, die aan de gang zijn ingevolge die verdorven groeperingen die de mensheid willen vernietigen, in te perken.

Voel de liefde van Mijn Zoon door jullie hart te openen. Overhandig Mij, de Moeder van de Verlossing, jullie zorgen en Ik zal ze naar Mijn Zoon brengen.

Bovendien zal Ik jullie bedekken met Mijn allerheiligste mantel en jullie zullen een kracht voelen die enkel van de Hemel afkomstig kan zijn.

Pas dan zullen jullie vervuld worden met vrede, moed en de vastberadenheid om deel te gaan uitmaken van Gods strijdmacht. Deze strijdmacht, die zich al aan het vormen is, wordt samengesteld uit grote aantallen doorheen elke natie.

Zij zullen oprukken tot het einde en kunnen niet verslagen worden.

Dank je, Mijn kind, om gehoor te geven aan Mijn oproep.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie