Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

Ontvangen op woensdag 27 juni 2012

20.00 u

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Wanneer zij versmelten tot één glorieus Paradijs zullen er twaalf naties zijn.

Deze naties zullen bestaan uit enkele naties in de wereld die Mij, God de Vader, Mijn Zoon, Jezus Christus, en de Moeder van God, Koningin van de Hemel, trouw betoond hebben.

Deze, verspreid liggend, zullen samengebracht worden om zich eensgezind, verenigd als één heilige familie, aan te sluiten bij de andere naties.

Mijn Wil zal geëerbiedigd worden. Jullie zullen allemaal het geschenk van de vrije wil bezitten maar deze zal verstrengeld zijn met die van Mij. Pas dan zal de waarheid over het Paradijs waarlijk geopenbaard worden.

Mijn twaalf naties worden aangeduid door de twaalf sterren bij de Vrouw in het Boek der Openbaring.

De Vrouw is de Moeder van God en zij draagt de twaalf sterren om twee zaken aan te duiden.

De twaalf apostelen hielpen Mijn Zoon om Zijn Kerk op aarde te vestigen.

De twaalf, speciaal daarvoor uitgekozen, naties zullen op de Nieuwe Aarde de ene ware apostolische Kerk vormen wanneer de Hemel en de Aarde samensmelten tot Mijn Nieuw glorieus Paradijs.

Dat is het moment waarop Ik geduldig gewacht heb.

Mijn Goddelijke Wil, die het Paradijs voor Adam en Eva schiep en die aan de kant gezet werd ten gevolge van de bekoring door de Boze, zal nu geschieden en dus zal deze keer het Paradijs volmaakt zijn.

Mijn Zoon, Koning van de mensheid, Koning van het universum, zal heersen over Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Hij zal in elke natie leiders aanstellen die allen verenigd zullen zijn door Mijn Goddelijke Wil.

De bevolking van deze naties zal Mijn Zoon vereren zoals Hij moet vereerd worden, op de enige juiste manier, in vrede en met liefde voor elkaar.

Zijn gezegende Moeder, de Moeder van de Verlossing, werd tot Koningin van de Hemel gekroond en zal tevens heersen als Koningin van het Nieuwe Paradijs.

Haar kroning in de Hemel was een zeer bijzondere goddelijke openbaarmaking van haar rol in de toekomst bij de redding van de wereld.

Zij werd met grote eer en luister gekroond voor de rol die zij, niet enkel als de Moeder van God en als de Bruid van de Heilige Geest, speelde maar ook als de Moeder van de Verlossing, aan wie de macht gegeven werd om Satan te vernietigen.

Het was Mijn geliefde Zoon die bij haar kroning liefdevol de kroon van twaalf sterren op het hoofd van de Moeder van God zette.

Het zal Mijn Zoon zijn die in het Nieuwe Paradijs de kroon op haar hoofd zal zetten, als Koningin van al Gods kinderen.

Mijn goddelijk plan om de mensheid te redden, heeft reeds een aanvang genomen.

Het is Mijn verlangen dat deze missie Mij zal helpen om, in elke hoek van de aarde, de verdwaalde zielen te verzamelen en hen te behoeden voor de vijand voordat het te laat is.

Mijn goddelijk ingrijpen zal Mijn liefde bewijzen voor al Mijn kinderen.

Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen het leger van Satan.

Ik zal jullie een nieuwe wereld bezorgen die jullie met heel haar schitterende heerlijkheid zal verbazen. Deze staat klaar.

Haar schoonheid en luister gaan jullie menselijk voorstellingsvermogen te boven.

Wanneer jullie deze zien, zullen jullie het eeuwig leven bezitten.

Bid dat die arme kinderen van Mij, die niet in Mij – de Allerhoogste God – geloven, die niet aan Mijn Wetten gehoorzamen en die verschrikkelijke wreedheden begaan, tot inkeer komen.

Ik wil niet één kind van Mij verliezen!

Help Mij om hen dit prachtige glorieuze erfdeel te bezorgen. Dit moet helaas uit hun eigen vrije wil gebeuren.

Ik houd van jullie, kinderen, met een hartstocht die de mensheid onbekend is.

Kom eendrachtig tot Mij door Mijn Zoon!

De tijd voor het Nieuw Paradijs op aarde is zeer nabij, maar er werd jullie de tijd verleend om te helpen de mensheid te bekeren door deze missie van de zevende engel op aarde, die samen met Mijn Zoon werkt om Mijn familie tot Mij te brengen.

Jullie liefhebbende Vader

Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen

God de Allerhoogste

 

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie