Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

Ontvangen op zaterdag 23 juni 2012

10.50 u

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Vasten zal zoveel zielen redden en is een groot geschenk aan Mijn geliefde Zoon.

Zoveel mensen in de wereld hebben zich van Mijn Zoon afgekeerd.

Hoezeer weent Hij op dit moment. Hij houdt zoveel van hen en het is hartverscheurend om aan te zien, vooral de ontrouw van diegenen die aanvaarden dat Hij de ware Zoon van de Allerhoogste God is.

De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom. Het is een plaats van verwarring, haat, beroering en onrust geworden.

Het is zoals de toestand in de hel, hoewel niets zo angstaanjagend of pijnlijk is. Toch heeft de macht van de Boze deze hatelijke spanning gecreëerd en het omringt al Gods kinderen.

Weinigen zijn onaangetast gebleven door het gif dat door de duisternis in elke natie verspreid wordt. Velen zijn verblind door deze duisternis en voelen geen hoop.

Er zijn er velen die zich niet tot God wenden en die doorgaan langs een weg die hen veel ongeluk bezorgt.

Diegenen die van God houden, maar die weinig aandacht aan Hem besteden door gebed, zijn net zo hulpeloos.

Enkel gebed, devotie en opoffering kunnen jullie dichter bij God brengen. Niets anders zal jullie vrede brengen.

Bid, bid, bid voor die zielen die valse goden verafgoden! Zij hebben op dit moment veel gebed nodig.

Bid voor diegenen die door de Boze verleid worden en die ontbering veroorzaken bij diegenen die onder hun controle staan.

Zij hebben nog maar weinig tijd voor de Schuldbelijdenis, de Waarschuwing. Wanneer deze dag aanbreekt, moeten zij nederigheid tonen zodra de waarheid hen geopenbaard wordt.

Het grote plan van Mijn Zoon, om een groot deel van de mensheid te redden, staat op het punt aan de wereld geopenbaard te worden.

Velen zullen niet gered worden.

Dat is de reden waarom al Zijn liefdevolle leerlingen nu zo’n verantwoordelijkheid hebben om te bidden om bekering teneinde zoveel mogelijk zielen te redden.

Ga heen in vrede, Mijn kinderen, gerust in de wetenschap dat Mijn Zoon altijd barmhartig is.

Hij wil allen redden en de Schuldbelijdenis is het geschenk dat Hij de wereld aanbiedt om dat te bewerkstelligen.

De Waarschuwing is het grootste geschenk aan de mensheid sinds Zijn kruisdood.

Verheug jullie, want veel zielen, die anders voor eeuwig in de hel gekweld zouden geweest zijn, kunnen gered worden en het geschenk van Eeuwig Leven krijgen.

Dank je om gehoor te geven aan deze oproep vanuit de Hemel.

Jullie geliefde Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie