Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

Ontvangen op dinsdag 26 juni 2012

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Het zal in al zijn glorie, zoals het Paradijs dat in het begin door Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen geschapen werd, voorgesteld worden.

Hoe zingen en verheugen de engelen zich want het moment, om aan een ongelovige wereld deze grote pracht te onthullen, is zeer dichtbij.

Het zal door Mij aangeboden worden wanneer, bij het luiden van Mijn Tweede Komst, het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen.

Er zal jou, Mijn dochter, bevolen worden om dit, vlak voordat Ik Me bekend maak, aan te kondigen.

Enkel diegenen, die Mij erkennen als de Messias, zullen de magnifieke poorten kunnen binnengaan.

Helemaal tot aan de laatste bazuin zal vanuit de Hemel elke mogelijke oproep gedaan worden om de hand uit te steken naar diegenen die Mijn groot geschenk nog zullen afwijzen.

Daarna zal het te laat zijn voor deze arme zielen. Zij zullen hierna niet meer te helpen zijn aangezien Mijn barmhartigheid met een regelrechte afwijzing terug in Mijn gezicht geworpen zal zijn.

Het enige wat nu telt, is om al diegenen te waarschuwen die het gevaar lopen hun ziel aan Satan te verliezen.

Pik hen op, Mijn volgelingen. Loods hen zachtjes naar Mijn kudde. Zie nooit af van jullie gebeden om hen te bewaren.

O, Mijn geliefde volgelingen, als jullie het Nieuwe Paradijs zouden kunnen zien, wanneer de Hemel en de aarde zullen samensmelten, zouden jullie op jullie knieën neerzinken en wenen van vreugde en opluchting.

Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd waarin de aarde, zoals jullie deze kennen, zal veranderen: jullie moeten Mij in die tijd toestaan om jullie zorgen te verlichten.

 Jullie zullen jullie familie meenemen en allen zullen genieten van de volslagen zuivere liefde en harmonie.

Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering.

Jullie zullen allemaal jullie eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren, beekjes en bloemen die jullie met heel hun glorieuze schoonheid zullen omringen.

De dieren zullen tam zijn en met al Gods kinderen in vrede en harmonie samenleven.

Jullie zien jullie kinderen trouwen, kinderen krijgen en het wonder van families, opgestaan uit de dood, zal door iedereen bijgewoond worden.

Deze verrijzenis zal zoals geen enkele andere denkbare vreugde zijn.

Jullie zullen herenigd worden met jullie dierbaren die in dit leven overleden en naar de Hemel gingen.

Jullie zullen naties hebben, in totaal twaalf – allen aangeduid door de twaalf sterren in de kroon op het onberispelijke hoofd van Mijn Moeder – die allemaal door Mij, samen met Mijn apostelen en profeten, bestuurd zullen worden.

Dat is Mijn Koninkrijk, beloofd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op aarde schiep. Ieder die dit afwijst, zal creperen.

Bid dat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel zullen bezitten om hen in staat te stellen thuis te komen in Mijn Vaders Koninkrijk op aarde, zoals het was in het begin, nu is en altijd zal zijn, een wereld zonder einde, voor eeuwig en altijd.

Jullie Jezus

 

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie