Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen

Ontvangen op woensdag 1 oktober 2014

21.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het verraad jegens Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder diegenen die zeggen dat ze Mij dienen. Zelfs diegenen die zeggen dat ze Mijn trouwe dienaren zijn, hebben Mij verlaten en hun geloof is nog slechts een sprankje van de vroegere staat ervan. Wat met een liefde en mededogen voor Mij begon, werd tot een fractie van wat het vroeger was gereduceerd, en dat werd door veel dingen veroorzaakt.

Voor Mijn Kerk ontstond zoveel minachting door de gevallen zielen daarbinnen, die in zware zonde gevoerd werden. Veel onschuldige gewijde dienaren van Mij hadden te lijden onder de zonden van anderen, en dat maakte hen zeer te schande. Toen bovendien de wetten van God aan de kant geschoven werden en er nog nauwelijks over gesproken werd, vergaten velen dat de Geboden van God koste wat het kost gehandhaafd moeten worden. Als Mijn gewijde dienaren ophielden met het prediken van de waarheid, en het belang van het behandelen van het bestaan van de zonde verwierpen, hoe zouden dan Gods kinderen iets wijzer kunnen worden? Mijn gewijde dienaren hebben de morele plicht om het Woord van God te handhaven en Gods kinderen voor het gevaar van de zonde te waarschuwen. Maar ze hebben besloten om dat niet te doen. Velen durven de waarheid niet te prediken, uit angst vervolgd te worden door diegenen die hun de zonden van anderen zullen aanrekenen.

Gedurende Mijn tijd op aarde heb Ik nooit geaarzeld om te prediken over de straf waarmee de mens geconfronteerd zal worden, als hij niet om Gods vergeving voor zijn zonden verzoekt. Niet de angst voor de straf van God zou de reden moeten zijn om de zonde te vermijden, maar juist opdat jij, de zondaar, gered zou kunnen worden. De zonde is iets waarmee jullie moeten leven, maar jullie mogen deze nooit accepteren. Jullie moeten ertegen vechten, want Ik verlang ernaar jullie ziel te redden. Waarom zou Ik er niet naar verlangen jullie ziel tot elke prijs te redden? Heb Ik niet voor jullie geleden en stierf Ik geen afgrijselijke dood aan het Kruis zodat jullie in Gods ogen verlost konden worden? Waarom preken Mijn gewijde dienaren dan niet over de absolute noodzaak om te streven naar eeuwig leven? Als jullie het eeuwig leven niet nastreven, zullen jullie het ook niet vinden.

Het is de plicht van al diegenen die Mij dienen om te helpen de mensen voor de eeuwige verdoemenis te behoeden. De waarheid werd al zo lang verborgen dat veel zielen, vanwege hun zelfgenoegzaamheid, voor Mij verloren gegaan zijn. Weet dat Ik op de laatste dag Mijn engelen zal uitzenden en dat de mensen in tweeën opgedeeld zullen worden – diegenen die wreedheden begaan hebben en diegenen die van Mij zijn. Ik vraag jullie, Mijn gewijde dienaren, om de waarheid te vertellen, want als jullie dat niet doen, zullen jullie Mij veel zielen kosten en dat zal Ik jullie nooit vergeven.

Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie