Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Narcisme, een kwaadaardige epidemie die in de wereld van vandaag heerst

Ontvangen op donderdag 7 juli 2011

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet dat Mijn liefde voor hen Mijn hele wezen bezielt terwijl Ik voorbereidingen tref voor de Grote Waarschuwing. Ik Ben vol vreugde omdat Ik weet dat Mijn kinderen, vooral diegenen die Mij niet kennen, tijdens Mijn grootse daad van barmhartigheid eindelijk zullen aanvaarden dat Ik besta.

Eén van de meest verontrustende trekken die Mijn kinderen aangetast heeft, is deze van het narcisme, de eigenliefde, in de wereld. Deze kwaadaardige epidemie heerst in elke laag van de maatschappij en is overal één van Satans favoriete aanvallen als zijn demonen de ziel van Mijn kinderen binnendringen. Men kan dan zien dat zij zich uitdossen en zich een houding aanmeten opdat anderen hen zouden aanbidden. Hun eerste liefde gaat enkel naar zichzelf uit en wanneer dat dan nog niet genoeg is, hunkeren ze naar de aandacht van de mensen om hen heen en moedigen hen aan om hen openlijk te aanbidden.

De aantasting van Satan in de manier waarop deze arme zielen zich vertonen, is tegenwoordig zo groot dat dit moeilijk te negeren is. Hun obsessie voor hoe zij eruitzien, houdt in dat zij zelfs zover zullen gaan hun lichaam toe te takelen en wat dan ook te doen dat nodig is om hun liefde voor zichzelf te bevredigen.

Wanneer Satan in dergelijke zielen aanwezig is, is dat gemakkelijk te merken. Deze mensen zullen vol ijdelheid zijn en zullen ertoe neigen op invloedrijke plaatsen gezien te worden. Gedurende de eindtijd zal de zonde van narcisme toenemen, waarbij velen ervoor zullen instaan dat hun voorkomen, hun welzijn en hun zelfzucht ten koste gaan van hun vrienden en zelfs hun eigen familie. De liefde voor zichzelf wordt als een bewonderenswaardige eigenschap gezien in de hedendaagse wereld. Het najagen van eigen gewin kan nooit bevredigd worden omdat Satan ervoor zal zorgen dat deze mensen naar steeds meer zullen streven.

Kinderen, de zonde van hoogmoed is er een die thans toeneemt in de wereld. Accepteer niet dat deze vorm van gedrag tot jullie leven van alledag behoort! Zoveel jonge mensen gebruiken deze zogenaamd lichamelijk volmaakte figuren als een doel om na te streven. Nochtans valt hun houding te beklagen als jullie je ogen openen en dit zien voor wat het is. Het is een schending van het Eerste Gebod en als dergelijke mensen op die weg zouden doorgaan, zullen zij door de Bedrieger in nog meer wanorde getrokken worden.

Narcisme is te zien in alle gebieden van het leven, onder andere in de politiek, mode, de media, filmkunst en zelfs binnen Mijn eigen Kerk. Nederigheid kan niet bereikt worden als jullie aan narcisme lijden. Zonder nederigheid kunnen jullie het Koninkrijk van Mijn Vader niet binnengaan.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie