Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Velen zullen van hun titels beroofd worden

Ontvangen op vrijdag 17 oktober 2014

15.30 u

Mijn lieve kinderen, bid a.u.b. voor de trouwe gewijde dienaren van Mijn Zoon naarmate de toekomstige gebeurtenissen zich voltrekken. Velen zullen van hun titels beroofd en in ongenade de woestijn ingestuurd worden. Binnen de Kerk van Mijn Zoon zullen de onrust en verwarring zich verspreiden, maar de verraders zullen massaal opstaan en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen hecht worden met de nieuwe en aangepaste kerk, en dan zal alles in gereedheid gebracht zijn zodat er een nieuwe wereldwijde kerk kan opkomen. Deze nieuwe kerkvorm zal voor velen, die verandering verlangen, aanvankelijk een verademing lijken te zijn. Daarna zal duidelijk worden dat deze enkel diegenen van dienst is, die willen dat Gods Wetten gewijzigd worden om ze naar hun zondige leven te schikken. Deze kerk zal het volle geloof verliezen. Ze zal alle schijn van een nieuwe, herstelde kerk van God hebben, maar er zal geen sprake zijn van enig symbool, dat tot doel heeft Mijn Zoon te verheerlijken.

Als de tijd rijp is, zal daarop de nieuwe ene-wereldkerk aangekondigd worden en deze zal gezien worden als een grote humanitaire instelling. Ze zal wezenlijk verbonden zijn met de politieke en zakenwereld. Diegenen die nooit tot een geloofsovertuiging behoorden, zullen dan toetreden.  Hoe zullen ze zich verheugen omdat elke zonde verontschuldigd zal worden, en er zullen zoveel mensen opgelucht zijn omdat zij hun leven zullen kunnen leiden zoals zij dat verkiezen. Zij zullen zich er niet langer zorgen over hoeven te maken God te beledigen, want zij zullen de zonde niet meer beschouwen als iets om je zorgen over te maken.

Om een gevoel van waardigheid uit te stralen, zal de nieuwe kerk humanitaire werken en goede doelen bevorderen, en de hele wereld zal dat toejuichen. Kort daarna zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen haar en de wereldwijde politieke bondgenootschappen en bedrijfsorganisaties die zich aan liefdadigheid wijden.

Ondertussen zal de ware Kerk van Mijn Zoon, zoals deze door Hem gesticht werd, in leven blijven maar verzwakt zijn. De Restkerk, klein in aantal, zal nooit opgeven, zelfs niet als de Antichrist de macht overneemt.

Bid, bid, bid dat de gewijde dienaren van Mijn Zoon hun angst zullen overwinnen en zullen opstaan om de waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun stemmen door diegenen die Mijn Zoon verraden, overstemd worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie