Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Hoe meer jullie bidden, hoe sterker jullie relatie met God zal worden

Ontvangen op maandag 17 november 2014

19.20 u

Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is gebed niet gemakkelijk. Voor diegenen met een klein geloof kan het een moeilijke opdracht zijn, en velen begrijpen de bedoeling van het gebed of waarom het belangrijk is niet.

Wanneer jullie met een andere persoon een liefdevolle relatie hebben, is het belangrijk om met elkaar te spreken. Zonder communicatie zal de relatie vastlopen, tot de relatie uiteindelijk zal uitdoven. Hetzelfde geldt bij de communicatie met God. Jullie mogen Hem dan wel niet zien, Hem niet aanraken of Hem niet voelen, maar wanneer jullie met Hem spreken, zal Hij antwoorden. Dat is het mysterie van Gods goddelijkheid. Na verloop van tijd zullen diegenen die tot God spreken door Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, een sterke band smeden.

Kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon aanroepen, in jullie eigen woorden, hoort Hij elke angstkreet en elk verzoek dat Hem gedaan wordt. Als jullie met Mijn Zoon blijven spreken, op jullie eigen manier, zullen jullie na een tijdje weten dat Hij jullie hoort. Die zielen die roepen om barmhartigheid, of voor hun eigen ziel of om de redding van anderen, zullen van de Hemel steeds bijzondere geschenken ontvangen.

Bidden is niet ingewikkeld. Het is net zo eenvoudig als iemand toeroepen van wie jullie houden. En wanneer jullie van een ander houden, kunnen jullie er zeker van zijn dat God aanwezig is, want Hij is liefde. Wanneer jullie oprecht van iemand houden, is er altijd vertrouwen in jullie hart. Als jullie van Mijn Zoon houden, moeten jullie Hem vertrouwen. Als jullie Hem vertrouwen, weet dan dat Hij jullie steevast met liefde en tederheid op zal staan wachten. Hij verheugt zich wanneer jullie een beroep op Hem doen, want Hij zal alles doen om jullie Zijn vrede en troost te bezorgen.

Jullie mogen nooit aarzelen om door het gebed met Mijn Zoon te spreken. Hij hunkert naar jullie gezelschap, en weldra zullen jullie niet meer in twijfel verkeren over Zijn bestaan. Hoe meer jullie bidden, hoe sterker jullie relatie met God zal worden. Diegenen die met een dergelijke diepe en blijvende liefde voor Mijn Zoon gezegend zijn, zullen in hun hart een vrede ingeprent krijgen, die geen lijden kan doen wankelen.

Bid elke dag! Spreek met Mijn Zoon tijdens jullie dagelijkse karweien! Aanroep Mij om jullie dichter bij Mijn Zoon te brengen! En wanneer jullie Hem meer willen beminnen, zal Ik Hem vragen om jullie te zegenen. Met een diepe, innige verbondenheid van God houden, is een gave van God en het is maar door regelmatig te bidden dat jullie dit zullen bereiken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie