Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De wetten van God zullen binnenkort door miljoenen weerlegd worden

Ontvangen op maandag 6 oktober 2014

13.55 u

Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God vastgelegd werden, kunnen nooit herschreven worden want dat zou heiligschennis zijn. De mens mag het Woord nooit vervalsen, en de dag dat de toorn van God op de mensheid zal neerdalen, zal komen wanneer de Tien Geboden door de mens als gebrekkig beschouwd worden. Weet dat wanneer dit gebeurt, Gods Woord niet langer geëerbiedigd zal worden en de mensheid in ernstige dwaling gevoerd zal worden.

Geen mens, of gewijde dienaar, heeft de bevoegdheid gekregen om de Tien Geboden of het Woord van God te weerleggen. De waarheid van het Woord van God loochenen, valt nooit te verontschuldigen. De wetten van God zullen binnenkort door miljoenen weerlegd worden. Al diegenen die in de misleiding – die daardoor ontstaat – trappen, zullen dan door de duisternis verblind zijn. De Heilige Geest kan nooit diegenen verlichten, die het Woord loochenen of de zonde vergoelijken. Wanneer de Heilige Geest niet langer aanwezig is, en wanneer het Woord aangepast werd om aan de egoïstische behoeften van de mens tegemoet te komen, zullen om het even welke nieuwe wetten in Gods ogen niets te betekenen hebben.

De vijanden van God zullen snel te werk gaan om de waarheid omver te werpen, en de Kerk van Mijn Zoon zal in twee verdeeld worden. Diegenen die trouw de waarheid verdedigen, zullen om het uitspreken ervan verwenst worden. Diegenen die godslasteringen uitkramen en deze tot waarheid uitroepen, zullen toegejuicht worden. De geest van het kwaad zal in het hart van de misleiden vastroesten, en veel zielen zullen verloren gaan. Zij zullen niet voor Mijn Zoon kunnen verschijnen en zich ongeschonden verklaren omdat zij de waarheid, die hun door Gods barmhartigheid geschonken werd, weigeren te erkennen.

Spoedig zal er verklaard worden dat God naar alle zondaars toe barmhartig is, ongeacht wat ze doen om Hem te beledigen. Dat is waar, maar wanneer ze Hem beledigen door voor Hem elke mogelijke gruwel en ketterij tentoon te spreiden en dan te verklaren dat deze voor God aanvaardbaar zijn, zal Hij zich vol walging van hen afwenden.

De mens zal zo vol zijn van zijn eigen verlangens om zijn zondige leven te bevredigen, dat hij zal verklaren dat onwettige handelingen in Gods ogen wenselijk zijn. Dat zal gelijkstaan aan leugens. En wanneer zij het wagen om deze voor Gods altaren tentoon te spreiden, zullen deze zielen verstoten worden. Als jullie je in ernstige dwaling zouden laten voeren, zullen jullie je ziel in groot gevaar brengen.

Ik vraag dat jullie de Tien Geboden, zo vaak als jullie kunnen, opzeggen. Door dat te doen, zullen jullie weten wat het is dat van jullie verlangd wordt om God werkelijk te dienen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie