Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De dood zal weldra geen macht meer hebben over de mens

Ontvangen op vrijdag 10 oktober 2014

13.10 u

Mijn lieve kinderen, de kruisiging van Mijn Zoon was in veel opzichten betekenisvol. Het was niet alleen door de handen van de Romeinse soldaten dat Hij gedood werd, maar ook op bevel van diegenen die toegewijde volgelingen van het Woord van God beweerden te zijn.

Zijn geseling, vervolging en dood werden uitgevoerd volgens de instructies van diegenen die in de tempel van God de gelovigen voorgingen. Zij schoven alles terzijde waarvan zij wisten dat het de waarheid is omdat zij weigerden aan te nemen dat Mijn Zoon, Jezus Christus, de Messias was. Elke door God gedicteerde wet werd genegeerd toen zij in de executie van Mijn Zoon behagen schepten.

Voordat de Dag van de Heer aanbreekt, zullen ze Zijn kruisiging overdoen. Ze zullen Hem geselen door hun verraad aan Zijn heilig Woord. Ze zullen diegenen die Hem trouw blijven, vervolgen en dan zullen ze Zijn Lichaam schenden. Maar ze zullen er niet in slagen Hem te doden, want Zijn Lichaam – Zijn Kerk – kan niet sterven en zal tot op het einde standhouden, zij het in een broze staat.

Op dit moment moeten jullie eraan denken dat alle leven van God komt. Eens gegeven kan het leven nooit ophouden te bestaan. De dood zal weldra geen macht meer hebben over de mens, en door de Verrijzenis van Mijn Zoon zal ook de mens naar lichaam en ziel het Eeuwig Leven genieten. Diegenen die op Christus vertrouwen en Hem trouw blijven, zullen het leven bezitten. Alleen diegenen die Hem volledig afwijzen, zullen dat niet.

Verheug jullie in de wetenschap dat jullie allen, die zich aan het heilig Woord van God houden, een glansrijk leven wacht, want de dood zal jullie nooit verpletteren.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie