Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen

Ontvangen op maandag 11 juni 2012

12.02 u

Al Gods kinderen worden wereldwijd opgeroepen in deze tijd eensgezind samen te komen om te smeken om de barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.

Kinderen, stort jullie hart uit bij Mijn Vader en vraag Hem om jullie te beschermen en jullie te bedekken met het Kostbaar Bloed van Zijn Zoon.

Jullie moeten van nu af aan er elke dag op letten dat jullie in de naam van Jezus Christus, Redder van de wereld, tot God de Vader bidden om elke bescherming tegen de kwade machten, die nu in elke uithoek hoogtij vieren.

Bid, bid, bid voor de Christelijke Kerken op aarde opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen.

Geef nooit de hoop op, kinderen, want zodra jullie trouw beloven aan Mijn Zoon en om sterkte bidden, zullen jullie gebeden verhoord worden.

Vandaag vraag Ik dat jullie doorgaan met de kruistochtgebeden om bekering en met het bidden van de allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

Deze maand is bestemd voor de bekering van veel naties.

Het vasten moet voortduren om zielen te redden en het mag verricht worden naargelang ieders middelen.

Blijf bidden, kinderen, om de bekering die op dit ogenblik zo nodig is.

Bedankt om aan Mijn oproep gehoor te geven.

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

Boodschap: Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen

zondag 17 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Boodschap: Het uitspansel zal teruggetrokken worden alsof een dak zich geopend heeft

zaterdag 16 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn woord wordt over heel de wereld door miljoenen gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Boodschap: Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden

donderdag 14 juni 2012

Ik, jouw geliefde Jezus, wens dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om acht te slaan op Mijn instructies.

Boodschap: Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader

woensdag 13 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader het grootse geschenk van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo moeten ook Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.

Boodschap: De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden

dinsdag 12 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, maar wat niet zo is, nooit zou veroordelen.

Boodschap: Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde

maandag 11 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen nu die zielen, die ontvlamd zijn door de kracht van de Heilige Geest ten gevolge van deze boodschappen, zich in alle naties eensgezind verzamelen. 

Boodschap: De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken

zondag 10 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed aan de dag te leggen.

Boodschap: God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten

zaterdag 9 juni 2012

Mijn liefste dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te vrijwaren.

Boodschap: De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen

vrijdag 8 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, velen die deze woorden lezen – Mijn heilige woorden, uit liefde aan de mensheid gegeven – begrijpen Mijn intenties verkeerd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie