Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het uitspansel zal teruggetrokken worden alsof een dak zich geopend heeft

Ontvangen op zaterdag 16 juni 2012

19.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn woord wordt over heel de wereld door miljoenen gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Er zijn diegenen, begenadigd met de Heilige Geest, die bij het lezen van Mijn boodschappen onmiddellijk zullen weten dat deze afkomstig zijn uit Mijn goddelijke mond.

Diegenen die zeggen dat zij Mij kennen maar die er niet in slagen Mij te herkennen, kunnen toch niet weerstaan aan het lezen van Mijn woord, ook al bestrijden zij Mij.

Zij wijzen Mij af, maar toch worden zij nog tot Mijn boodschappen aangetrokken.

Beseffen zij niet dat dit de Heilige Geest is die, hoewel sluimerend in hun ziel, hen toch naar Mij toetrekt?

Ik zeg hen dit: de tijd is aangebroken, want weldra zullen jullie grieven tijdens de Waarschuwing aan jullie getoond worden.

Jullie haat tegen Mijn woord zal jullie geopenbaard worden en dan zullen jullie de waarheid kennen.

Wanneer dat gebeurt, moeten jullie je aansluiten bij jullie broeders en zusters en strijden voor het recht om Mijn Kerk op aarde te verdedigen.

Het uitspansel zal teruggetrokken worden, alsof een dak zich geopend heeft, om het vuur en de vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te onthullen.

De aarde zal met zo’n kracht dooreengeschud worden dat Mijn blik, Mijn Geest of Mijn geschenk geen mens zal ontgaan.

Velen zullen beven van angst want het zal pas dan zijn dat velen zich, voor de allereerste keer, bewust zullen worden van hun ziel.

Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichaam, alle zinnen die zij trachten te strelen, zinloos zijn.

Zij zullen elk deeltje van de ziel zien, maar het zal niet door hun eigen ogen zijn dat zij dit zullen zien. Zij zullen door Mijn ogen naar hun ziel kijken.

Zij zullen zich ziek en misselijk voelen, zoals Ik, wanneer Ik de afzichtelijkheid van hun ellendige wandaden zie.

Zij zullen zien hoe slecht hun gedrag was naar anderen toe en het kwaad dat zij hun medemensen, hun broeders en zusters, aandeden.

Bovendien zullen zij hun eigenliefde, de ijdelheid en de liefde voor afgoden zien en zullen zij weten hoe dit Mij beledigt.

Diegenen van wie de zonden zo zwart zijn, zullen zich ziek voelen, pijn hebben en zij zullen de verschrikking, die zij moeten aanzien, niet kunnen verdragen. Zij zullen alle kracht nodig hebben om de zuivering, die nodig is om het hen mogelijk te maken te overleven en de weg van de waarheid te volgen, te doorstaan.

Het is belangrijk te weten dat de Waarschuwing juist dat inhoudt. Ik kom om Gods kinderen te verwittigen dat hun zonden kunnen en zullen vergeven worden.

Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dit zal ertoe leiden dat diegenen die in dat stadium om verlossing vragen, gered zullen zijn.

Diegenen die Mij toch nog afwijzen, zullen tijd krijgen om tot inkeer te komen, maar niet veel. Als zij dan nog steeds Mijn hand van barmhartigheid verspelen, zal Ik Mij moeten terugtrekken.

Ik zal dan de rechtvaardigen naar één kant afzonderen en de onrechtvaardigen naar de andere kant. Nog een laatste kans dus om verlossing na te streven en dan zullen diegenen die Mijn hand van liefde en barmhartigheid weigeren in de hel geworpen worden.

Deze profetie is van in het begin voorzegd geweest.

Sla acht op de Waarschuwing en red jullie ziel nu het nog kan.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie