Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden

Ontvangen op donderdag 14 juni 2012

18.15 u

Ik, jouw geliefde Jezus, wens dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om acht te slaan op Mijn instructies.

Zorg voor elk lid van jullie eigen familie, dezen midden onder jullie, die Mijn Leer niet navolgen.

Zoek onder jullie naar die zielen, voor Mij verloren, die Mij ogenschijnlijk afwijzen. Verder vraag Ik dat jullie op dit ogenblik intens voor hen bidden.

Jullie moeten smeken om barmhartigheid voor hun ziel. Jullie gebeden en offers kunnen hen behoeden voor een verschrikkelijk lijden gedurende de zuivering bij de Waarschuwing.

Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, en als Mijn bijzonder geschenk verwelkomd, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden.

Bereid jullie ziel op voorhand voor, want gezonde zielen zullen de Waarschuwing een vreugdevolle gebeurtenis vinden.

Zij zullen niet lijden omdat zij in staat van genade zullen verkeren, vooral als zij het Sacrament van de Biecht regelmatig ontvangen.

Hun sterkte zal diegenen helpen die na de Waarschuwing de pijn van het vagevuur moeten doorstaan.

Help diegenen die niet willen luisteren door dagelijks het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden.

Bied Mij, jullie Jezus, een offer aan als genoegdoening voor de zonden van jullie familie.

Ik zal barmhartigheid betonen aan allen die, wanneer hun zonden tijdens de Waarschuwing getoond worden, de zwarte staat van hun ziel erkennen.

Enkel diegenen met een daadwerkelijke nederigheid en een zuiver hart zullen vergeven worden.

Zij, waaronder kinderen die Mij laten varen, hebben jullie gebeden hard nodig.

Hier is het gebed dat jullie moeten bidden voor hun bekering tijdens de Waarschuwing.

Kruistochtgebed (60) ‘Gebed om de bekering van familie tijdens de Waarschuwing’

O, lieve zoete Jezus,
Ik smeek om barmhartigheid voor de zielen van mijn familie
   (noem hen hier)
Ik bied U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden aan
om hun ziel te redden uit de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U hekelen
of Uw hand van barmhartigheid afwijzen.
 
Open hun hart om het te verstrengelen met Uw Heilig Hart
waardoor zij de vergeving kunnen nastreven
die nodig is om hen te behoeden voor het vuur van de hel.
Geef hen de kans om het weer goed te maken
zodat zij door de stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid bekeerd kunnen worden.
Amen.

Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op de Waarschuwing, want deze kan te allen tijde plaatsgrijpen.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie