Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen

Ontvangen op vrijdag 8 juni 2012

19.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, velen die deze woorden lezen – Mijn heilige woorden, uit liefde aan de mensheid gegeven – begrijpen Mijn intenties verkeerd.

Het is Mijn belofte, als de Mensenzoon, de hele mensheid te redden.

Mijn kruisiging aan het kruishout was niet zomaar een moment in de tijd of een moment in de geschiedenis.

Het was een offer, gebracht om eenieder van jullie, ook vandaag nog, het Eeuwig Leven te bieden.

Dit is een plechtige belofte: het leven in de komende wereld is voor iedereen bestemd.

Ik kom nu om jullie voor te bereiden.

Ik heb jullie al eerder verteld dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor de gevaren van het verwerpen van Mijn Leer en de Tien Geboden, vastgelegd door Mijn Eeuwige Vader, Ik Gods kinderen niet kan bevelen of van hen kan eisen dat zij naar Mij luisteren. Want de hele mensheid, evenals de engelen in de Hemel, kregen een bijzonder geschenk, het geschenk van de vrije wil.

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.

Ik kan jullie waarschuwen, de dwaling van jullie gewoontes tonen, maar Ik kan niet eisen dat jullie aan Mijn oproep gehoor geven.

Ik kan het alleen vragen.

De vrije wil, hoewel een geschenk, kan ook een obstakel zijn daar het door Satan aangewend zal worden om leugens in jullie geest te zaaien.

Hij kan eisen stellen van een zeer gedwongen aard, waartegen jullie zeer moeilijk zullen kunnen strijden, zodanig is zijn macht.

Mijn geduld wordt in deze tijd, de eindtijd, op de proef gesteld als nooit tevoren.

Ondanks Mijn kruisdood, waarbij Ik uit liefde Mijn leven gegeven heb om elk van jullie te redden, zijn velen vergeten wat dit Offer daadwerkelijk betekent.

Ik gaf Mijn leven voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn kinderen niet?

Als zij nu, doorheen deze boodschappen, niet naar Mij willen luisteren, is dat de keuze die zij uit eigen vrije wil maken. Waarom blijven zij dan de inhoud van de Heilige Bijbel verkeerd interpreteren en verdraaien?

Ongeacht hoeveel Ik afgewezen word, Ik zal Mijn plicht, om jullie te waarschuwen voor de komende gevaren, nooit nalaten.

De gevaren waarover Ik spreek, omvatten niet enkel de ellende die door de goddeloze volgelingen van Satan voor jullie naties gepland wordt, de controle over jullie geld, jullie eten of het menselijke leven.

Neen, Het gevaar waarvan jullie je bovenal bewust moeten worden, is het gevaar jullie ziel te verliezen aan Satan en zijn gevallen engelen.

Of jullie nu acht slaan op Mijn woord, is geheel aan elk en eenieder van jullie.

Alles wat Ik vraag, is dat jullie luisteren. Het nalaten te luisteren om de bijzondere genaden te ontvangen die Ik jullie nu verleen, leidt ertoe dat jullie misschien niet naar behoren uitgerust zijn om jullie ziel te behoeden voor het beest.

Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend om de gebeden te nemen, die jullie doorheen deze boodschappen gegeven worden.

Zij zullen jullie helpen om gehoor te geven aan Mijn oproep vanuit de Hemel

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie