Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde

Ontvangen op maandag 11 juni 2012

16.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen nu die zielen, die ontvlamd zijn door de kracht van de Heilige Geest ten gevolge van deze boodschappen, zich in alle naties eensgezind verzamelen.

Zij zullen zich eenstemmig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat iedere verdwaalde ziel uit de klauwen van het beest gegrist kan worden.

Mijn Restkerk zal zich al snel verzamelen en zal aangroeien doorheen de wereld en het gebed zal hen samenbinden tot één Heilige Kerk.

Ik zal hulp sturen naar elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Vervolgens zullen zij opstaan en, in elke uithoek van de wereld, moedig de waarheid verkondigen.

Mijn stem zal galmen als de donder en diegenen die werkelijk van Mij houden, zullen Mij zeker herkennen.

De genaden van de Heilige Geest zullen de ziel van Mijn krijgsmannen in brand zetten en zij zullen verder oprukken en Mij helpen de mensheid te redden.

Verheug jullie, Mijn strijdmacht, want jullie zijn gezegend voor deze glorieuze taak uitgekozen te zijn.

Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Redder, zullen jullie helpen om jullie broeders en zusters ervoor te behoeden aan de Boze verloren te gaan.

Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe jullie, door de dichte en doornige wildernis, naar het licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te loodsen.

Vrees Mijn hand nooit vermits Ik jullie voorga in de strijd tegen de Antichrist.

Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde.

Denk er bovendien aan dat het aantal zielen dat gevrijwaard kan worden, zal afhangen van de sterkte van jullie geloof, jullie edelmoedigheid van geest en jullie bereidwilligheid in Mijn heilige naam te lijden.

Ik houd van jullie.

Ik zegen jullie.

Ik geef jullie de genaden die jullie nu nodig hebben om jullie wapenrusting op te nemen en op te rukken naar Het Eeuwig Leven.

Jullie Jezus

 

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie