Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen

Ontvangen op zondag 17 juni 2012

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in, die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen om op een nooit eerder geziene schaal lijden te veroorzaken.

Vermijd om het even welke plotseling aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want deze zal jullie doden!

Hun verdorven intriges zouden al die onschuldige zielen, die er geen idee van hebben hoe machtig zij zijn, schokken.

Gedreven door machtswellust, rijkdom en een verlangen om goddelijk te zijn in alles wat zij doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn.

Zij controleren banken, overheden en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van de terreur in het Midden-Oosten.

Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid over hun verdorvenheid wordt verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.

Jammer genoeg weten maar zeer weinig kinderen van God van hun plannen af.

Weet dat de hand van Mijn Vader heel plots en snel zal terechtkomen op die naties die dergelijke kwaadaardige leiders beschermen.

Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen met een zodanige omvang dat ze weggevaagd zullen worden.

Diegenen die menen dat ze zeer machtig zijn, zullen vlak voor Mijn Tweede Komst vuur uit de hemel zien neervallen.

De zeeën zullen vuurpoelen worden en zij zullen zich moeilijk kunnen verbergen voor de hand van de bestraffing, die uitgestort wordt op deze goddeloze zielen die Mijn beker weigeren.

Opstandig tot het einde, zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de Hemel bestrijden.

Partij kiezend voor de Antichrist, vanuit de groeperingen waaruit hij ontspruit, zullen zij de fout van hun handelwijzen beseffen zodra het voor hen te laat is.

Velen van deze groeperingen – waaronder managers van banken, overheden, directeuren van grote bedrijven, allen met elkaar verbonden en samenwerkend om van gewone mensen armoedzaaiers te maken – zullen zich na de Waarschuwing bekeren. Dat is dus goed!

Het moment, waarop Ik die zielen, die van Mij houden, moet scheiden van diegenen die partij kiezen voor de Boze, is niet veraf.

Wees gewaarschuwd! De tijd om zich te bekeren zal maar beperkt zijn. De zielen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, behoren tot deze goddeloze groeperingen die geen respect hebben voor Gods wetten.

Jullie moeten bidden dat zij de waarheid zullen inzien.

Jullie moeten biddend dat zij ophouden met het toebrengen van tegenspoed door de verschrikkelijke wetten die zij ten uitvoer willen brengen.

Jullie moeten bidden om de volkerenmoord, erger dan wat Hitler verrichtte in Wereldoorlog 2, tegen te houden.

Deze groepering, het grootst in aantal sinds hun formatie in de Middeleeuwen, is het leger van Satan. Zij zullen aangevoerd worden door de Antichrist. Zij zijn al tientallen jaren aan het plannen om hun beheer over de banken tot stand te brengen.

Zij zijn al 15 jaar de invoering van het teken van het beest, een chip, aan het plannen. Elke man of vrouw zal gedwongen worden om deze in hun lichaam te laten inplanten om toegang te krijgen tot voedsel.

Nu de tijd voor hen is aangebroken om hun nieuwe wereldmunt te onthullen, moeten jullie weten dat gebed, en veel daarvan, een groot deel van hun plan kan inperken.

Hier is een gebed om de ene-wereldheerschappij af te wenden.

Kruistochtgebed (61) ‘Om de ene-wereldheerschappij af te wenden’

O lieve, Hemelse Vader,
ter nagedachtenis aan de kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
smeek ik U om ons, Uw kinderen, te behoeden voor de kruisiging
die door de Antichrist en zijn volgelingen gepland wordt
om Uw kinderen uit te roeien.
 
Schenk ons de genaden die wij nodig hebben om het teken van het beest te weigeren
en verleen ons de hulp die wij nodig hebben om het kwaad in de wereld,
dat verbreid wordt door diegenen die de weg van Satan volgen, te bestrijden.
 
Wij smeken U, lieve Vader,
al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijd
 en ons sterk genoeg te maken om op te staan
en te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen.
Amen.

Mijn dochter, Ik ben bedroefd dat Ik deze dingen moet openbaren. Mijn volgelingen moeten beseffen wat er aan het gebeuren is.

Diegenen die niet in deze boodschappen geloven, zullen niet twijfelen zodra de Antichrist opdaagt zoals Ik voorzegd heb.

Jullie moeten je overal ter wereld in groepen in gebed verenigen.

Hoe meer volgelingen dit doen, des te sterker de aanwezigheid van de Heilige Geest zal zijn en des te zwakker het leger van Satan zal worden.

Probeer niet bang te zijn want een dergelijke vervolging kan onbevreesd onder ogen gezien worden.

Van zodra jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies op te volgen en door het dagelijks gebed aan te houden, zal de tijd snel gaan.

Vertrouw altijd op Mij!

Denk eraan dat Ik stierf voor jullie zonden! Het is niet meer dan passend dat jullie Mij toestaan om jullie in deze tijd naar het Nieuw Koninkrijk op aarde te voeren.

Enkel Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Denk eraan dat jullie zonder Mij niets zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie