Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden

Ontvangen op dinsdag 12 juni 2012

17.58 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, maar wat niet zo is, nooit zou veroordelen.

Ik houd van al Gods kinderen, met inbegrip van de valse profeten die in deze tijd gestuurd worden om de mensheid in verwarring te brengen.

Veel van dergelijke zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de behoefte intiemer te worden. Zij kunnen zich, niet door eigen toedoen, inbeelden dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Jullie moeten bidden voor dergelijke zielen. Jullie mogen nooit over hen oordelen.

Dan zijn er diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen maar die het kenteken van het beest dragen. De wolven in schaapskleren, zij stellen zich tot doel de zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen door de zonde van de misleiding.

Dit zijn de gevaarlijke valse profeten wier doelstelling het is om de waarheid van Mijn Leer te verdraaien op een zodanige manier dat het niet merkbaar is.

Zij zullen jullie in Mijn Naam, door een uiterlijke façade van valse nederigheid, laten geloven in een leugen. Zij zullen een tolerant masker van bedrog voorleggen en jullie zullen ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid verspreiden.

De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden.

De bekering verspreidt zich snel door de kracht van de Heilige Geest wanneer boodschappen van de Hemel afkomstig zijn en wanneer zij alle religies, alle geloofsovertuigingen omvatten om deze eensgezind te verenigen.

Ik verzoek jullie op dit moment dringend om gebed voor dergelijke zielen, die misleid werden te geloven dat zij spreken met de stem van de Hemel. Bid voor hen opdat zij de kracht zullen krijgen om te streven naar nederigheid om hen in staat te stellen de waarheid in te zien.

Bid dat zij niet zullen toelaten dat hun ziel gebruikt wordt door de Bedrieger om verwarring te veroorzaken onder Gods kinderen.

Bid eveneens voor diegenen die niet in de naam van God spreken maar die bewust met de tong van Satan spreken.  Ook zij hebben jullie gebeden nodig, want zij worden door Satan genadeloos gebruikt als een middel om leugens te verspreiden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie