Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten

Ontvangen op zaterdag 9 juni 2012

15.45 u

Mijn liefste dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te vrijwaren.

Hoewel Ik het geschenk van de vrije wil moet respecteren - door Mij verleend als één van de grootste geschenken om ervoor te zorgen dat de mensheid uit eigen beweging, en niet onder dwang, van Mij zou houden – zal Ik wonderen verrichten en mirakels teweegbrengen om Mijn kinderen bij Mij thuis te brengen.

Als God van Gerechtigheid zou Ik kwaad nooit door de vingers kunnen zien of aanvaarden, maar Ik zal wel al diegenen vergeven die, zodra zij zich bewust worden van de inhoud van het Boek der Waarheid, terugkeren naar Mijn Zoon en uitzien naar verlossing.

Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.16,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten en zal, dat beloof Ik, de vijand en de duivels, door de hand van Lucifer voortgebracht, verslaan.

Het moment waarop Satan voor 1000 jaar verbannen wordt, komt dichterbij en wee de mens die niet aan hem of zijn verdorvenheid verzaakt.

 De waarheid over Mijn Goddelijke Liefde en Mijn verlangen om Mijn schitterend Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen, zal aan allen getoond worden.

Alles zal, door Mijn profeten, in het werk gesteld worden om hen in de armen van Mijn Zoon te trekken.

Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet!

Kom, luister naar Mijn oproep!

Wijs jullie erfdeel niet af!

Jullie staan nu voor de grootste crisis sinds de schepping van het menselijk ras, want de tijd waarin jullie de definitieve keuze moeten maken, is aangebroken.

Wees jullie ervan bewust dat elke leugen, elke bekoring om vertroosting te zoeken in de armen van Satan en zijn duivels, bedacht wordt om jullie ziel te stelen.

Slechts diegenen die tijd besteden aan de bescherming van hun geloof, door gebed en de Sacramenten, zullen sterk genoeg zijn om hun macht te weerstaan.

Denk eraan dat Satan niet kan winnen, omdat hij de macht daartoe niet heeft. Hij zal nu iedereen bestoken, zelfs heilige zielen, om Mij en Mijn geliefde Zoon af te wijzen.

In plaats daarvan zal hij jullie meezuigen in een afgrond van duisternis en verwarring en jullie zullen verstrikt raken in een complex web van bedrog waaruit jullie je niet zullen kunnen bevrijden.

Luister nu naar Mij! De eindstrijd heeft een aanvang genomen. Maak niet de fout deze oproep uit de Hemel te verwerpen want dat zal ertoe leiden dat jullie voor eeuwig verloren zullen gaan.

O, als jullie getuige zouden zijn van de tragedie voor de zielen die de beker van redding zullen weigeren.

Zij zullen samen met Satan hulpeloos in de diepte van de hel tuimelen, waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Ik moet, als jullie Vader, jullie wijzen op de gevaren die jullie tegemoet treden.

Waarom willen jullie niet luisteren?

Als jullie in Mij geloven, weet dan dat Ik Mijn profeten zou sturen om jullie te waarschuwen.

Deed Ik dit niet al eerder? Luisterden zij? Neen, velen deden dat niet en vervolgens ontvouwde de profetie zich voor hun ongelovige ogen.

Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat het moment, waarop Mijn Zoon - de ware Messias - gaat terugkomen, dichtbij is.

Satan weet dit. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles aan zal doen om Mijn kinderen van Mij weg te trekken.

Ik ben jullie God, het begin en het einde.

Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verzaken, wacht in al zijn glorie de nieuwe wereld, Het Nieuw Paradijs op aarde.

Keer dat niet de rug toe!

Sta niet toe dat gebrekkige menselijke redeneringen jullie, en jullie dierbaren, verhinderen om dit schitterend Paradijs, waar het jullie aan niets zal ontbreken, te betreden.

Kies voor Mijn paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere plaats waar jullie naar ziel, lichaam en geest in volkomen harmonie zullen leven.

Geen corruptie, geen zonde, enkel liefde, waar jullie in overeenstemming met Mijn Goddelijke Wil zullen leven.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie