Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om Mijn allerheiligste Rozenkrans bij je te dragen

Ontvangen op maandag 14 oktober 2013

15.30 u

Mijn lief kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is om op eigen houtje de bekoringen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden om de waarheid – het ware Woord van God – de rug toe te keren, te weerstaan. Zonder voortdurend gebed zullen jullie merken dat jullie niet in staat zullen zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen, wanneer er jullie leugens voorgehouden worden.

Jullie moeten allemaal de kruistochtgebeden bidden daar het neerdalen van de duisternis over de Kerk van Mijn Zoon op aarde reeds begonnen is en jullie elke seconde daarop voorbereid moeten zijn.

Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om te allen tijde Mijn allerheiligste Rozenkrans en een Benedictuskruis bij je te dragen. Jullie moeten elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden en letten op diegenen uit de hogere rangen binnen de Kerk om te zien wie in het openbaar Mijn heilige Rozenkrans bidt. Wanneer Ik vereerd word, moet Mijn Rozenkrans door alle aanwezigen voor Mij gebeden worden. Als zij, die zeggen dat ze de gelovigen ertoe brengen om voor de troon van God Mijn bijstand in te roepen, Mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig. Voor Mij komen staan om Mijn hulp in te roepen zonder Mijn Rozenkrans te bidden, is zonder inhoud want dat is te vergelijken met een soldaat die zonder enige wapenuitrusting ten strijde trekt.

Mijn Rozenkrans is het krachtigste gebed en zal, wanneer deze dagelijks gebeden wordt, de macht van de Boze vernietigen. Diegenen van wie de ziel door Satan verduisterd werd, zullen het te pijnlijk vinden om dit gebed te bidden. Door hun handelwijze zullen jullie weten wie ze zijn en jullie moeten God vragen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te helpen naar het Licht van God te trekken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie