Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij vereren in Mijn Christelijke Kerken

Ontvangen op dinsdag 4 juni 2013

23.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen deze moeilijke weg van de waarheid enthousiast beklimmen, net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.

Dit is een uitdagende tocht, bezaaid met veel obstakels. De meeste mensen zullen deze klim lastig vinden aangezien veel verwezenlijkingen zullen plaatsvinden, waaronder het feit dat jullie veracht zullen worden door Mij te volgen. Anderen zullen proberen jullie tegen te houden, en zullen elk argument gebruiken om jullie terug te trekken, zodat jullie je van Mij zullen verwijderen. Nog anderen zullen vreselijke dingen roepen en zullen jullie ervan beschuldigen geen soldaat van Christus, maar wel een werktuig van Satan te zijn.

Bovendien zal jullie, de priesters en dienaren onder jullie, bevolen worden om Mij bij deze slotklim naar de top in de steek te laten. Deze klim staat symbool voor de kruisweg.

Allen die Mij volgen, om mee te helpen dat de waarheid van Mijn Leer in de wereld van vandaag - waarin de mensen blinddoeken dragen en geen onderscheid tussen feit en fictie kunnen maken - herontdekt wordt, zullen onder een ander soort van wreedheid te lijden hebben. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zullen gekweld worden met beschuldigingen dat zij tot een sekte behoren. Deze specifieke belediging suggereert dat zij misleid worden en niet bij hun volle verstand zijn. Jullie moeten beseffen dat dit soort van beschuldiging bedoeld is om twijfels in jullie geest te zaaien.

Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij overal in Mijn Christelijke Kerken vereren, want Ik heb geen andere huizen op aarde. Sekten gebruiken andere huizen, buiten Mijn Kerk. Wanneer jullie gevraagd wordt Mijn Kerk te verlaten, zal dit niet anders zijn dan het moment waarop Mijn apostelen, tijdens Mijn tijd op aarde, gevraagd werd om hetzelfde te doen.

Negeer de beschimpingen, de spot en diegenen die gebruik maken van Mijn onderrichtingen en die deze dan zo verdraaien dat zij Mijn boodschappen, die jou vandaag de dag gegeven worden, kunnen hekelen!

Recht jullie rug en ruk vol vertrouwen op, want deze strijd zal het kwaad en de door de bedrieger opgezette leugens verslaan, die een verschrikkelijke duisternis zullen werpen over onschuldige mensen die niet kunnen zien wat er aan het gebeuren is.

Diegenen die zullen ondervinden dat zij de kracht of de moed niet kunnen opbrengen om door te gaan, vrees niet a.u.b., want Ik zal jullie bijzondere genaden schenken als jullie dit kruistochtgebed (108) bidden: ‘Beklimming van de Calvarieberg’.

Jezus, help mij het lef, de moed en de onverschrokkenheid te vinden
om op te staan en meegeteld te worden
zodat ik mij kan aansluiten bij Uw restleger
en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen
die U om mijn zonden moest verduren.
 
Geef mij de kracht om Uw kruis en Uw last te dragen
opdat ik U kan helpen om zielen te redden.
 
Help mij af van mijn zwakheid.
 
Verdrijf mijn angsten.
 
Onderdruk mijn twijfels.
 
Open mijn ogen voor de waarheid.
 
Help mij, en al diegenen die gehoor geven aan de oproep om Uw kruis te dragen,
om U na te volgen met een oprecht en nederig hart
en opdat anderen, door mijn voorbeeld,
de moed bij elkaar zullen rapen om hetzelfde te doen. Amen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie