Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos

Ontvangen op zaterdag 11 oktober 2014

1.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos. Mijn liefde is intens en beschermend. Ze is puur en Ik zie veel fouten door de vingers vanwege Mijn diepe genegenheid voor de zondaars.

In Mijn mededogen houd Ik de zielen vast en er is niets wat Ik niet zou doen om hen te redden zodat Ik iedereen eendrachtig in Mij kan verenigen. Momenteel echter vloeien Mijn tranen in grote stromen vanwege de manier waarop Gods kinderen gekwetst, mishandeld, gemarteld, vernederd, gegeseld en gedood worden door de vijanden van Hem, die de wereld schiep. Diegenen die dergelijk leed veroorzaken, staan volledig onder de invloed van de boze geesten, die hun verstand vergiftigen met leugens, haat en minachting voor het menselijk leven. Nooit ofte nimmer kan een mens zeggen dat hij een daad in Gods naam verricht wanneer hij een ander menselijk wezen doodt. Diegenen die oorlogen creëren en volkerenmoord veroorzaken, in welke vorm dan ook, en die zeggen dat ze het ter ere van God doen, bedriegen niet enkel zichzelf maar ook diegenen die ze werven om hun goddeloze bedoelingen uit te voeren.

Mijn liefde is zo veelvermogend dat, als jullie zouden bidden voor deze arme, verdwaalde zielen – die geloven dat anderen in de naam van God doden een goede zaak is, die hun tot eer zal strekken – Ik hun Mijn barmhartigheid zal tonen door in hen de geest der Waarheid te doen ontwaken. Laat jullie hart niet bezwaard raken! Weet in plaats daarvan dat, hoewel deze meest verachtelijke daden – die door diegenen gepleegd worden, die levens verwoesten – angstaanjagend zijn, Ik in Mijn goddelijke gerechtigheid aan deze verschrikkingen een eind zal maken.

Ik zal jullie allen, die een warm en teder hart hebben, in een handomdraai in Mijn Heilig Hart tillen en jullie redden, zodanig is Mijn liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen de pijn van de lichamelijke dood niet moeten ondergaan. Dat beloof Ik als jullie Mij door jullie gebeden helpen om de zielen te redden van diegenen die Mijn vergeving en Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Help Mij bij deze grote inspanning en al vlug zal alles stralend zijn door de schittering en de heerlijkheid van Mijn Nieuw Koninkrijk. Hier zullen jullie voor eeuwig zorgeloos leven. Over de hele wereld, die geen einde zal kennen, zal er liefde voor Mij, Mijn Eeuwige Vader, jullie familie en vrienden heersen.

Ga in vrede om lief te hebben en Mij te dienen!

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie