Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Kerk, Mijn ware Kerk, zal op haar buik voortkruipen

Ontvangen op woensdag 8 oktober 2014

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden, en diegenen die trouw blijven aan de wetten van God zullen hierdoor enorm te lijden hebben.

Mijn Kerk, Mijn ware Kerk, zal op haar buik voortkruipen terwijl elke mogelijke belediging aan het adres van Mijn Godheid en de wetten die door Mijn Vader vastgelegd werden, haar naar het hoofd geslingerd wordt. Opgesloten binnen de poorten van een vergulde gevangenis, zullen veel van Mijn dienaren gedwongen worden om de ketterij te slikken. En dat niet alleen, ze zullen ook ertoe gebracht worden het te prediken en onschuldigen ervan te overtuigen dat het herschreven Woord van God in de hedendaagse wereld acceptabel is.

De toorn van Mijn Vader omvat op dit moment een storm van verontwaardiging, want zeer spoedig zal de Kerk – na onherkenbaar veranderd te zijn – nieuwe rituelen, nieuwe regels en praktijken aanmaken zodat niets nog zal lijken op de Kerk die door Mij gesticht werd.

Al deze dingen werden door Mijn Vader toegelaten daar Satan het geloof van diegenen die van Mij zijn op de proef stelt. Wee diegenen die Mij verraden, want zij zullen de zielen van diegenen wier namen voor Mij weggelegd waren, met zich meenemen. Ik zal vechten voor deze zielen. Ik zal die vijanden van Mij straffen omdat zij door hun bedrog en sluwheid zielen verleidden en hen van Mij wegvoerden. Vanwege deze zonden zullen zij voor Mij verloren zijn.

Mijn Kerk ontsproot uit Mijn lendenen. Bij Mijn dood gaf Ik jullie Mijn Lichaam en dat werd Mijn Kerk. Nu zal deze verontreinigd worden en zal Mijn Lichaam opnieuw gekruisigd worden. Mijn vijanden zullen geen greintje schaamte voelen, want hun torenhoge ambities en zelfverheerlijking hebben niets met Mij van doen.

Hoe gemakkelijk zijn diegenen te overhalen, van wie het geloof zwak is. Hoe gemakkelijk zullen die zielen met een sterk geloof meegevoerd worden, want zij zullen bang zijn om de waarheid te verdedigen. Het zullen slechts de overgeblevenen en diegenen met een ware getrouwheid aan Mijn Woord zijn, die Mijn Kerk trouw zullen blijven. En het zal door hen zijn dat Mijn Kerk nooit zal ophouden te bestaan.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie