Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn boodschappen zullen tranen van bekering voortbrengen

Ontvangen op donderdag 14 juli 2011

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat diegenen die in Mijn naam spreken bespot, uitgelachen en voor schut gezet zullen worden. Dat is het kruis waarover Ik spreek. Wees nooit ontgoocheld wanneer dat gebeurt!

Velen vechten nu Mijn heilig Woord aan. Sommige in de vorm van oprechte vragen die voortkomen uit een liefde voor Mij, terwijl andere bedoeld zijn om Mijn Woord dwaas en onzin te laten lijken. Mijn kinderen moeten nu aannemen dat Ik door tijdsgebrek Mijn mededelingen aan jullie allen thans zal doen toenemen. Het maakt niet uit dat Mijn Woord aangevochten wordt. Integendeel, wees blij, want jullie weten dat wanneer Ik op deze manier met Mijn kinderen communiceer, er zich obstakels zullen aandienen. Het is dan dat jullie zullen weten dat Ik het ben. Als Mijn kinderen bij het lezen van Mijn boodschappen tranen voelen opkomen, zullen zij weten dat dit de tranen van bekering zijn – een geschenk aan elk en iedereen van jullie door de kracht van de Heilige Geest.

Veel van Mijn kinderen voelen zich verward, want wanneer Mijn Woord op deze manier aan de wereld gegeven wordt, kan Ik hun normale routine verstoren. Mijn Woord zal niet iedere ziel geluk bezorgen omdat de Waarheid soms beangstigend kan zijn. Als ze zich eerst zullen zetten en Mijn vrede hun ziel laten overspoelen door zich aan Mijn Heilige Wil te onderwerpen, zullen zij ware tevredenheid ervaren. Vertrouw op Mij, kinderen! Weer Mij niet! Luister zorgvuldig naar wat Ik zeg en Ik zal jullie meenemen op Mijn tocht naar eeuwigdurende zaligheid!

Denk eraan dat God de Vader nu belast is met de zorg voor Zijn Koninkrijk, dat geen mens ondersteboven kan gooien! Elke poging daartoe zal op een mislukking uitdraaien. Als de zondaars Mij en Mijn Eeuwige Vader blijven beledigen, zal Zijn hand klaarstaan om snel neer te vallen. Vanwege de Waarschuwing zal Hij zich inhouden totdat de bekering tot stand gebracht werd. Intussen moeten al diegenen die de Waarheid niet aannemen, weten dat ze nu nog maar weinig tijd hebben om hun ziel voor te bereiden.

Bid voor elk en iedereen van jullie zodat er zielen gered kunnen worden!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Koning van de mensheid

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie