Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen

Ontvangen op donderdag 6 juni 2013

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe wens Ik dat de liefde in de wereld zou vergroten want dan zou de mens, zoals Mijn Vader gebood, oprecht van zijn naaste houden en zouden er geen oorlogen zijn.

Oorlogen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof in de Ene Ware God. Zij worden veroorzaakt door angst, haat en hoogmoed, die allemaal door de macht van Satan ontstoken worden. Daar steeds meer mensen zich van God afkeren, en de noodzaak om hun ziel voor te bereiden op een leven in een glansrijke eeuwigheid van de hand wijzen, zullen zij in grote dwaling vervallen. Wanneer zij de waarheid niet kunnen zien, zullen zij vatbaar zijn om in leugens te geloven. Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen. Deze doen zich voor als wenselijke daden, gerechtvaardigde handelingen, vermaak en als alternatieven voor wat natuurlijk is.

Kwaad zal zelden als zodanig beschouwd worden want dat behoort niet tot de wijze waarop Satan zijn misleiding van de mensheid plant. Hij, de Boze, wiens werken te zien zijn in de woorden, daden en handelingen van zwakke zielen, draagt er zorg voor zichzelf nooit kenbaar te maken. Hij zal, door de zielen die hij teistert, overkomen als zorgzaam en aangenaam, en zal altijd een aantrekkelijke façade voorhouden. Sluw zal hij de mensen door bekoring ertoe brengen om kwaadaardige handelingen te plegen, en hij zal dat doen door op hun meest kwetsbare zwakheden te azen. Terwijl hij doorgaans door de zintuigen verleidt, zal hij eveneens diegenen aanspreken die in hun geloof de waarheid zoeken. Dat gebeurt wanneer hij, Satan, zielen in een val lokt waardoor zij kwaad als goede zijnde, zullen accepteren.

Het zal pas in een later stadium zijn, wanneer zij zich ongemakkelijk en onrustig voelen, dat zij gewaar zullen worden dat er iets mis is. Tegen die tijd zullen de haat en de minachting voor hun naaste zich in hun ziel gemanifesteerd hebben. Zij zullen dan geloven dat die handelwijze – waarmee zij zich in de naam van God inlaten, maar die God beledigt –ter ere van God is.

Wanneer in de naam van God oorlog teweeggebracht wordt, is het meestal niet aan God dat de legers van de wereld hulde brengen. Wanneer zij volkeren vermoorden en zeggen dat zij God eren, distantiëren zij zich van God en kiezen partij voor het Beest.

Op dit moment is het Beest de verwoesting van de mensheid op twee manieren aan het plannen. In de eerste plaats vernietigt hij het leven door abortus, moord en oorlog. In tweede instantie valt hij Mijn Kerk op aarde aan zodat alle kerken die Mij, Jezus Christus, en Mijn geliefde Vader eren, te gronde gericht worden. Op die manieren zal hij zielen stelen, en hen verhinderen de waarheid te volgen en Mijn Koninkrijk te erven.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie