Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Laat Mijn gewijde dienaren de inhoud ervan weten zodat zij hun kudde kunnen voorbereiden

Ontvangen op zaterdag 9 juli 2011

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, net als je vol vertrouwen in je onderscheiding van Mijn boodschappen gestaag vorderingen maakt, stop je en voel je de kwelling van de twijfel. Deze twijfels, in dit stadium van Mijn communicatie, kan je verbijsteren. Elke stap die je achteruit zet, is een test van je geloof, Mijn dochter. Want geen mens kan ervan uitgaan dat ze Mij altijd waardig zullen zijn. Aanvaard dat lijden, Mijn dochter, want bij dit werk zullen deze beproevingen je altijd overvallen. Vertrouw op Mij en geef je vrije wil op een continue basis over om je te helpen in dit werk sterker te worden.

Mijn dochter, er zijn op dit moment een aantal zieners met wie Ik communiceer met de hulp van Mijn gezegende Moeder, de Aartsengel Michaël en de Heilige Drie-eenheid, maar er zijn er minder dan je denkt. Sommige van de apostelen zullen aan het zicht onttrokken zijn, hun werk enkel bekend bij de heiligen in de Hemel. Dan zijn er diegenen die de wereld uiteindelijk zal erkennen als Mijn boodschappers. Jij bent één van hen. Het zal geen gemakkelijke opdracht zijn, Mijn dochter, dus dat is de reden waarom Ik toesta dat je te lijden hebt onder inzinkingen, beproevingen en vergissingen. Het is maar wanneer je aan deze voorvallen gewend raakt, dat je sterker en sterker zult blijven worden, tot je ten slotte het je op de één of andere manier niet meer zult aantrekken wat anderen van je denken. Je vergezelt Mij bij elke stap van deze missie en je mag dat nooit vergeten.

Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat aan zoveel mogelijk arme zielen de waarheid van Mijn Woord gegeven wordt. Je moet Mijn gewijde dienaren de inhoud ervan laten weten zodat zij voor de Waarschuwing hun kudde kunnen voorbereiden. Het is niet belangrijk of de Kerk de echtheid van deze boodschappen bevestigt, want de tijd staat niet aan hun kant. Zij, Mijn gewijde dienaren, zullen er nog jaren over doen om Mijn boodschappen aan te nemen, dus blijf gewoon doorgaan.

Jij, Mijn dochter, zult in Mijn naam veel vijanden maken. Dat is iets wat je zult moeten aanvaarden. Laat deze obstakels je dus niet in de weg staan! Mijn boodschappen bekeren nu al duizenden verdwaalde zielen. Het is dus van vitaal belang dat jij Mij te allen tijde gehoorzaamt zodat er nog meer zielen gered kunnen worden.

Ik besef dat dit werk eenzaam en beangstigend voor jou is, maar denk eraan dat Ik er enkel diegenen uitpik met een open hart en sterk genoeg om Mijn Woord mee te delen. De kracht die je zult vinden, zal achtereenvolgens helpen om deze boodschappen snel door te spelen aan een breder publiek. Voel je dus alsjeblieft nooit ontmoedigd! Want hoewel je je inspant om bij het dragen van Mijn kruis vreugde in je hart te voelen, is dat zelden het geval. Je zult altijd lijden in Mijn naam en zult merken dat het tijd zal vergen voordat het vreugdegeweld ten volle ervaren zal worden. Jouw lijden redt miljoenen zielen, dus moet je hier dankbaar voor zijn. Al de heiligen werken aan deze kant om je sterk te houden en je te beschermen tegen Satan, die alles zal doen wat hij kan om je tegen te houden. Maar hij zal dat nooit voor elkaar krijgen omdat de hand van Mijn Vader op diegenen zal neerkomen die Mijn werk, om door jou zoveel zielen als Ik kan te redden, proberen te saboteren. Steun op Mij en Ik zal dit werk voortdrijven zodat Mijn boodschappen in elke hoek van de aarde door miljoenen, gelovigen en niet-gelovigen, gehoord zullen worden.

Jullie geliefde Leraar

Redder van de mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie