Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

Ontvangen op dinsdag 19 maart 2013

22.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich momenteel over de hele wereld.

Velen zullen Mijn stem horen, of zij dat nu willen of niet, want deze zal klinken als de donder voor de storm. Sommigen zullen de Heilige Geest erkennen als Deze hun ziel overspoelt. Anderen zullen dat jammer genoeg niet, maar tot hen zeg Ik dit. Jullie hebben Mijn stem gehoord. Zij heeft jullie ziel bewogen maar toch houden jullie Mij tegen. Toch wenden jullie je af. Jullie zijn wellicht bang van Mijn stem daar deze overweldigend kan zijn, maar het enige wat jullie niet kunnen, is Mij negeren.

Mijn Heilige Geest is zo indrukwekkend dat Deze jullie ziel zal raken, of jullie dat nu willen of niet. Tot diegenen onder jullie die weglopen, zich verbergen en doen alsof Ik niet aanwezig ben: jullie zouden moeten weten dat jullie niet in staat zullen zijn om Mijn aanwezigheid te ontkennen, hoe hard jullie dat ook proberen.

Een aantal van jullie zal zich tegen de waarheid verzetten omdat het jullie aan geloof in Mijn belofte, om jullie eeuwig leven te bieden, ontbreekt. Velen onder jullie vinden dat beangstigend en zouden zich liever indenken dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie leven zal plaatsgrijpen. En dus sluiten jullie je ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken vertroosting in andere dingen.

De zekerheid die jullie voelen, in het proberen te vinden van vrede waar deze gevonden kan worden, zal van korte duur zijn. Al vlug zal het Woord van God jullie ontzegd worden. Woorden die jullie gewoon waren te horen, zullen verdwijnen uit de homilieën en uit de brieven van jullie bisschoppen en kardinalen, die jullie en al die argeloze volgelingen van Mij aangereikt worden.

Vrijmetselaarssekten infiltreren de Kerk te Rome. Vergis jullie niet – er kan maar één Paus zijn en dat is voor het leven!

Veel van Mijn volgelingen zullen Mijn heilig Woord, de waarheid, nu verwerpen, net zoals men dat deed tijdens Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen worden, uitgelachen en bespot. Jij zult een doorn in de zijde van de Valse Profeet worden. Maar al snel zal iedereen de subtiele handelingen en de listige gebaren van die valse bedriegers zien, die Mijn troon in Rome voorzitten, want deze komen neer op heiligschennis.

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen en diegenen, gezegend met het inzicht dat hen door Mij verleend werd, zullen zich bewust zijn van de gruwel die zich aan het ontrafelen is.

Het Beest staat is nu klaar en vormt een seculiere kring, bestaande uit een aantal wereldleiders, die eensgezind verbonden zijn met alles wat tegen het Koninkrijk van God is. Demonische geesten, die deze arme zielen binnendringen, zullen zich – vanwege hun hoogmoed en arrogantie – voor iedereen zichtbaar tonen door hun gebaren, die onder de loep genomen en ter discussie gesteld zullen worden, tot de uiteindelijke antwoorden zullen dagen bij diegenen die gezegend zijn met de gave van onderscheiding.

Vertrouw op Mij! Vertrouw op deze gave van vertrouwen! Laat Mij jullie vasthouden en jullie door deze jungle van boosaardige schepsels, die jullie ziel willen verslinden, loodsen.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

Boodschap: Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

vrijdag 22 maart 2013

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

Boodschap: De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

donderdag 21 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Boodschap: Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen

woensdag 20 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kruisiging wordt weer helemaal opnieuw doorleefd en elk deel is gekoppeld aan de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Boodschap: De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

maandag 18 maart 2013

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Boodschap: Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

zondag 17 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Boodschap: Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

zaterdag 16 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

Boodschap: Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

zaterdag 16 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het tij zal losbarsten en de verwoesting veroorzaakt door vele oorlogen, zal zoals voorzegd een aanvang nemen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

vrijdag 15 maart 2013

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Boodschap: Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

donderdag 14 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie