Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

Ontvangen op donderdag 21 maart 2013

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Jullie, Mijn gekoesterde zielen, voelen je zo verward en enigszins alleen. Ik voel jullie pijn en jullie moeten intens bidden om Mijn hand van barmhartigheid, zodat Ik deze kan uitsteken om jullie bedroefd hart te troosten.

Dit zal voor jou, Mijn dochter, een tijd van verraad zijn aangezien velen van diegenen, die aan de kant van deze heilige missie gestaan hebben, ervandoor zullen gaan. Jij moet de tijd, die je in Eucharistische Aanbidding doorbrengt, opvoeren naar zeven dagen op zeven, en pas dan zul jij in staat zijn om alleen en zonder angst je voort te bewegen, om de taken te voltooien die Ik je zal geven en waarvan er vele uitermate moeilijk zullen zijn.

Jullie moeten momenteel sterk blijven, jullie allemaal. Jullie mogen niet luisteren naar die stemmen van veroordeling, die jullie op de zenuwen zullen werken en die met grote aantallen zullen toenemen naarmate de Goede Week er aankomt.

Alle laster, elke leugen, elk goddeloos bezwaar tegen deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, zullen voor de komende tien dagen het kruis zijn dat jullie moeten dragen. Jullie, Mijn volgelingen, zal niet één moment gegund worden om te rusten, te bidden of Mijn allerheiligste Woord te overwegen.

Wees jullie ervan bewust dat zonder de bescherming van de heilige Rozenkrans, die dagelijks gebeden moet worden, jullie jezelf openstellen voor twijfels, die niet van Mij komen.

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden. Ik wens jullie een bijzondere genade te schenken om jullie te helpen de vervolging en de druk te weerstaan, die jullie opgelegd worden om jullie aan te zetten jullie terug te trekken van Mijn boodschappen. Het zal een groot geloof, vertrouwen en stalen zenuwen vragen om jullie op Mijn heilig Woord te focussen, en dus moeten jullie vanaf nu dit kruistochtgebed eenmaal per dag bidden.

Kruistochtgebed (102) ‘Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschap voor de wereld te behouden’

Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, richt mij dan op.
Wanneer ik twijfel, verlicht mij.
Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw liefde.
Wanneer ik bekritiseer, help mij te zwijgen.
Wanneer ik een ander in het openbaar oordeel, verzegel mijn lippen.
Wanneer ik in Uw naam godslasteringen uit,
verlos mij dan en breng mij terug onder Uw bescherming.
Wanneer het mij aan moed ontbreekt,
geef mij dan het zwaard dat ik nodig heb,
om te strijden en de zielen te redden waar U naar verlangt.
Wanneer ik Uw liefde weersta, help mij dan om mij over te geven
en mij volledig te verlaten op Uw liefdevolle zorg.
Wanneer ik afdwaal, help mij dan de weg van de waarheid te vinden.
Wanneer ik Uw Woord in twijfel trek,
geef mij dan de antwoorden die ik zoek.
Help mij geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn,
ook tegen diegenen die U vervloeken.
Help mij diegenen te vergeven die mij beledigen,
en schenk mij de genade die ik nodig heb
om U te volgen tot aan de uiteinden der aarde. Amen.

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en denk eraan dat jullie plicht bij Mij, jullie Kerk en Mijn Leer ligt. Neem het zwaard van redding op en strijd ermee, samen met Mij, om elke ziel – met inbegrip van diegenen die tegen Mij zondigen - naar Mijn Koninkrijk te brengen.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie