Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

Ontvangen op vrijdag 29 maart 2013

0.15 u

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Vandaag markeert het begin van de veranderingen, die zich snel zullen voordoen en die tot stand zullen komen om het aanzien van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.In het kielzog daarvan zal de samensmelting van alle doctrines komen, wat aan elk publiek gebaar te zien zal zijn en opzettelijk tentoongespreid zal worden ter wille van het publiek getuigenis.Let nu op, aangezien alles wat Ik jullie verteld heb aan het licht zal komen. Ik daag diegenen onder jullie uit om de afschuwelijke waarheid te ontkennen, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te slikken.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn Sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, Mijn gewijde dienaren, zullen weldra op de proef gesteld worden aangezien Mijn goddelijkheid aangevochten zal worden. Gods wetten zullen aangepast worden en zodra er aan Mijn Heilige Eucharistie getornd wordt, zal de hand van God met zo’n kracht neervallen dat jullie onmiddellijk zullen weten dat deze boodschappen van de Hemel komen.

Mijn smart zal jullie smart worden. Jullie verdriet, door jullie kennis van de waarheid, zal het jullie onmogelijk maken om de heiligschennissen, waarvan jullie opgedragen zal worden deze te omhelzen, te aanvaarden.

Zelfs dan, wanneer jullie Mijn profeet en de woorden – die Ik haar geef – niet aannemen, zal Ik jullie nog tijd geven. Want zeer spoedig zal jullie, door die leiders van jullie, gevraagd worden om jullie geloften te vernieuwen. Er zal jullie gevraagd worden om, door een verklaring onder ede, jullie leven te verpanden aan de wetten van het heidendom. Als jullie dat doen, zullen jullie onder de invloed van de Boze staan en zullen jullie strijd voeren met God.

Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven, en jullie moeten Mij om leiding smeken in een tijd waarin de man die op de Stoel van Petrus zit, die weigert in zijn voetstappen te treden of zijn schoenen te dragen, jullie trouw aan God zal verwoesten.

Terwijl jullie nu de kruisiging van Mijn Kerk op aarde aanschouwen, zal Ik jullie oproepen om de waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen, om jullie te beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Kerk – diegenen die zich aan Mijn Leer, Mijn Sacramenten en het Woord van God houden – door deze overblijvenden, die Mij nooit zullen verlaten, voortleeft.

Onder jullie zullen er diegenen zijn, die Mij vandaag de dag zullen verraden. Anderen onder jullie zullen weldra Mijn Sacramenten verketteren aangezien jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. Diegenen onder jullie die de waarheid reeds wantrouwen en die trachten Mijn Woord te verspreiden, zullen lijden omdat jullie niet de moed zullen hebben om voor de waarheid op te komen. Toch zullen jullie Mij nog trouw blijven omdat jullie weten dat jullie zonder Mijn liefde niet kunnen leven.

Luister naar Mijn stem! Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en laat mij in deze tijd Mijn armen om jullie heen slaan! Ik zal jullie altijd beschermen.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie